Loading...
By Ellen Gould Whitero

Hristos Lumina Lumii (Volumul 3 din seria Conflictul Veacurilor) este lucrarea clasică a Ellen-ei White cu privire la viaţa lui Isus.—Cel care stă în centrul istoriei umane. Nimeni altul nu a avut o astfel de influenţă profundă ca şi Isus Hristos pe planeta Pământ. În această carte autoarea nu aşează evenimentele din viaţa lui Isus în ordine strict cronologică, ci ea îl prezintă ca fiind Cel ce poate satisface cele mai adânci năzuinţe ale inimii omeneşti. Ea prezintă frumuseţea divină a vieţii Mântuitorului, iubirea lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în Fiul Său. Noi şi glorioase raze de lumină strălucesc din multe pasaje familiare ale Scripturii. Urmează-l pe Isus în aceste pagini de la naşterea Sa în staulul din Betleem până la moartea Sa pe cruce, Măreaţa Sa înviere şi reântoarcerea triumfală în ceruri.

Book code: HLL

Bibliography

ISBN: 

835 Pages

ro

Hristos Lumina Lumii

 - Contents