Loading...
By Ellen Gould Whitero

Călăuzirea copiilor se referă la principiile de bază a educaţiei parentale, cu capitole despre zidirea specifică a trăsăturilor ce formează caracterul, cum ar fi, puritatea, voioşia, auto-controlul, reverenţa, respectul, curăţenia şi curtoazia. Mai include şi un ghid despre cum să predăm lecţiile jertfirii de sine, cum să modelăm voinţa, întărirea obiceiurilor bune, evocă penitenţa fără resentimente şi modul eficient de conduită al serivciilor de închinare în familie.

Book code: ÎC

Bibliography

ISBN: 

569 Pages

ro

Îndrumarea copilului

 - Contents