Loading...
By Ellen Gould Whitero

Cu multe decade mai înainte ca fiziologii să fie preocupaţi de strânsa relaţie dintre dietă şi sănătate, Ellen G. White indica în scrierile ei la legătura dintre hrana pe care o mâncăm şi bunăstarea noastră fizică şi spirituală. În discursurile şi scrierile ei din 1863 încoace, ea discuta frecvent importanţa dietei şi a unei nutriţii adecvate.
Sfaturile ei, aşa cum sunt păstrate în pamflete şi cărţi, în jurnalele denominaţiunii şi în mărturiile personale, au exercitat o puternică influenţă asupra obiceiurilor dietei Adventiştilor de ziua a şaptea, şi în mod indirect şi-au lăsat amprenta asupra publicului în general. În adunarea materialelor ce formează Sfaturi pentru Dietă şi Hrană, a fost făcut un efort pentru a include gama completă a instrucţiunilor ieşite de sub peniţa doamnei White. Compilaţia rezultată este unică pentru că aceasta prezintă sfaturile grupate în mod specific sub un titlu general, fără nici o încercare de a le asigura continuitatea în citire.

Book code: DH

Bibliography

ISBN: 

498 Pages

ro

Dietă şi hrană

 - Contents