Loading...
By Ellen Gould Whitero

Profeţi şi Regi, al doilea volum din seria Conflictul veacurilor, începe cu istoria domniei gloriase a lui Solomon în Israel şi se încheie cu robia şi exilul naţiunii. Urmăreşte istoria poporului ales şi favorizat, oscilând între supunerea faţă de Dumnezeu şi dumnezeii naţiunilor înconjurătoare. În aceste pagini pot fi văzute în chip viu, evidenţele dramatice ale violentei lupte dintre Dumnezeu şi Satan pentru inimile bărbaţilor şi femeilor. Aici cititorul va descoperi caractere fascinante—înţeleptul Solomon, neînfricatul Ilie, nelegiuitul Ahaz, preaiubitul Daniel, curajosul Ieremia şi mulţi alţii. Experienţele lor oferă bogate lecţii de credinţă şi dovezi ale iubirii lui Dumnezeu şi grijii Sale providenţiale.

Book code: PR

Bibliography

ISBN: 

733 Pages

ro

Profeţi şi regi

 - Contents