Loading...
By Ellen Gould Whitero

Dacă timpul revenirii Mîntuitorului pare că întârzie, dacă apăsaţi de întristări şi istoviţi de trudă suntem nerăbdători de a încheia serviciul şi a primi o onorabilă liberare din luptă, să ne amintim—şi această amintire să înăbuşe orice murmur—că Dumnezeu ne lasă să întîmpinăm furtuni şi lupte pe pămînt, spre desăvîrşirea caracterului de creştin, spre a face o mai bună cunoştinţă cu Dumnezeu, Tatăl nostru şi cu Hristos, Fratele nostru mai mare şi spre a îndeplini o lucrare pentru Maestru, cîştigînd multe suflete pentru Hristos, ca apoi cu inimă veselă să putem auzi cuvintele: “Bine rob bun şi credincios, intră în bucuria Stăpînului tău.”—E.G. White, în Review and Herald, din 25 oct, 1891.

Book code: TIL

Bibliography

ISBN: 

70 Pages

ro

Timpul şi lucrarea şi încheierea lucrării

 - Contents