Loading...
By Ellen Gould Whitero

Aruncaţi o privire mai personală în viaţa solului lui Dumnezeu prin Schiţe din viaţa mea de Ellen White. În aceste pagini Ellen White relatează, cu cuvintele ei, o scurtă evocare a zilelor copilăriei şi primele experienţe creştine în legătură cu cea de-a doua mare mişcare adventă din 1840-1844. Ea îşi aminteşte în chip viu suferinţele şi bucuriile lucrării tinereşti din anii ce au urmat marii dezamăgiri. Ea ilustrează luptele şi reuşitele care au însoţit eforturile micului grup de suflete sincere care au aşezat temelia lucrării ce a devenit mai apoi Biserica Adventistă de ziua a şaptea. Ea continuă să relateze extinderea lucrării ei şi a soţului ei de la căsătoria lor şi până la moartea lui în 1881.

Book code: SVM

Bibliography

ISBN: 

480 Pages

ro

Schiţe din viaţa mea

 - Contents