Loading...
By Ellen Gould Whitero

Acest volum este o selecţie cuprinzătoare a scrierilor lui Ellen G. White publicate începând din anii 1850, împreună cu un prolog ce explică fondul istoric al textului. Secţiunea autobiografică a cărţii descrie experienţa convertirii autoarei, mişcarea Millerită din perioada 1840-1844 şi primele viziuni ce au format fundamentul teologiei şi lucrării ei. O a doua secţiune conţine sfaturi privind diferitele chestiuni ce ţin de experienţa primilor credincioşi adventişti.
Finalul primei jumătăţi a cărţii trasează istoria mântuirii de la căderea lui Satan în ceruri până la sfârşitul finalul al păcatului şi păcătoşilor. Acest material formează esenţa celui de-al cincelea volum al seriei Conflictul veacurilor.
Îndrăzneţele imagini apocaliptice ale lui Ellen White au ajutat la formarea unei mişcări centrate pe speranţa celei de-a doua veniri. Acest volum poartă mărturia că Dumnezeu continuă să se descopere pe Sine prin visuri şi viziuni celor aleşi din zilele noastre.

Book code: ST

Bibliography

ISBN: 

304 Pages

ro

Scrieri timpurii

 - Contents