Loading...
By Ellen Gould Whitero

“Lumina străluceşte în întuneric.” Acest atribut special al lucr[rii lui Hristos a fost caracteristica definitorie a bisericii Sale de-a lungul veacurilor. Şi poporul lui Dumnezeu, fiind în, dar nu din lume, este descris a fiind rămăşiţa Sa şi comoara Sa specială—o lumină în lumea întunecată. Având în vedere acest lucru, Biserica rămăşiţei reuneşte scrierile cele mai aplicabile subiectului, pentru a oferi ub tqablou viu al bisericii lui Dumnezeu, organizarea ei şi lucrarea ei astăzi în lume.

Book code: BR

Bibliography

ISBN: 

142 Pages

ro

Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente

 - Contents