Loading...
By Ellen Gould Whitero

Între copertele acestui volum, cititorul va pătrunde într-un fascinant laborator de cercetare, în care va descoperi energiile ascunse ale celulei sociale, liniile dinamice după care această ctitorie măiastră a fost concepută cândva, la originile omenirii, spre binele şi fericirea fiecărui individ. Mai mult decât atât, fiecare capitol oferă acces la un larg câmp experimental, a cărui finalitate practică este un cămin viguros şi armonios. Pentru toţi aceia care încă se întreabă dacă se mai poate face ceva şi doresc să acţioneze în acest sens, aceste pagini vor fi o profundă sursă de clarificare, de inspiraţie şi de încurajare.

Book code: FÎ

Bibliography

ISBN: 

191 Pages

ro