Loading...
By Ellen Gould Whitero

Viaţa lui Isus este o poveste de dragoste adevărată, care descrie iubirea Creatorului Universului pentru copiii Sãi căzuţi în păcat, o iubire care a mers atât de departe, “încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibã viaţa veşnică”. Lecturând Viaţa lui Isus, cititorul poate afla, cât de mult este iubit de Dumnezeu, care a plătit un preţ nespus de mare pentru a-i oferi şansa mântuirii şi poate înţelege că are valoare în ochii lui Dumnezeu, care i-a rezervat un viitor minunat şi care îl doreşte şi îl aşteaptă cu o iubire părinteascã, în speranţa cã va fructifica măreaţa şansă — pe care i-a oferit-o cu preţul unui sacrificiu atât de mare — viaţa veşnică.

Book code: VI

Bibliography

ISBN: 

504 Pages

ro