Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Deuteronomul 32

  1 „Luați aminte ceruri și voi vorbi; ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. RCCV — Deuteronomul 32:1

  2 Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă! RCCV — Deuteronomul 32:2

  3 Căci voi vesti Numele Domnului. Dați slavă Dumnezeului nostru! RCCV — Deuteronomul 32:3

  4 El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. RCCV — Deuteronomul 32:4

  5 Ei s-au stricat; netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor! Neam îndărătnic și stricat! RCCV — Deuteronomul 32:5

  6 Pe Domnul Îl răsplătiți astfel! Popor nechibzuit și fără înțelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit și ți-a dat ființă? RCCV — Deuteronomul 32:6

  7 Adu-ți aminte de zilele din vechime, socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni, întreabă pe tatăl tău, și te va învăța, pe bătrânii tăi, și îți vor spune. RCCV — Deuteronomul 32:7

  8 Când Cel Preaînalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel, RCCV — Deuteronomul 32:8

  9 căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moștenire. RCCV — Deuteronomul 32:9

  10 El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate; l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui. RCCV — Deuteronomul 32:10

  11 Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia Și-i poartă pe penele lui: RCCV — Deuteronomul 32:11

  12 Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său și nu era niciun dumnezeu străin cu El. RCCV — Deuteronomul 32:12

  13 L-a suit pe înălțimile țării, și Israel a mâncat roadele câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, untdelemnul care iese din stânca cea mai tare, RCCV — Deuteronomul 32:13

  14 untul de la vaci și laptele oilor, cu grăsimea mieilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, cu grăsimea grâului, și ai băut vinul, sângele strugurelui. RCCV — Deuteronomul 32:14

  15 Israel s-a îngrășat și a azvârlit din picior; – te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lățit! – Și a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, a nesocotit Stânca mântuirii lui, RCCV — Deuteronomul 32:15

  16 L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au mâniat prin urâciuni; RCCV — Deuteronomul 32:16

  17 au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau, dumnezei noi, veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. RCCV — Deuteronomul 32:17

  18 Ai părăsit Stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. RCCV — Deuteronomul 32:18

  19 Domnul a văzut lucrul acesta și S-a mâniat, S-a supărat pe fiii și pe fiicele Lui. RCCV — Deuteronomul 32:19

  20 El a zis: „Îmi voi ascunde fața de ei, și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. RCCV — Deuteronomul 32:20

  21 Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M-au mâniat prin idolii lor deșerți; și Eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere. RCCV — Deuteronomul 32:21

  22 Căci focul mâniei Mele s-a aprins și va arde până în fundul Locuinței morților, va nimici pământul și roadele lui, va arde temeliile munților. RCCV — Deuteronomul 32:22

  23 Voi îngrămădi toate nenorocirile peste ei, Îmi voi arunca toate săgețile împotriva lor. RCCV — Deuteronomul 32:23

  24 Vor fi topiți de foame, stinși de friguri și de boli cumplite; voi trimite în ei dinții fiarelor sălbatice și otrava șerpilor. RCCV — Deuteronomul 32:24

  25 Afară, vor pieri de sabie, și înăuntru, vor pieri de groază: și tânărul și fata, și copilul de țâță ca și bătrânul. RCCV — Deuteronomul 32:25

  26 Voiam să zic: „Îi voi lua cu o suflare, le voi șterge pomenirea dintre oameni!” RCCV — Deuteronomul 32:26

  27 Dar Mă tem de ocările vrăjmașului, Mă tem ca nu cumva vrăjmașii lor să se amăgească și să zică: „Mâna noastră cea puternică, și nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.” RCCV — Deuteronomul 32:27

  28 Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei. RCCV — Deuteronomul 32:28

  29 Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. RCCV — Deuteronomul 32:29

  30 Cum ar urmări unul singur o mie din ei și cum ar pune doi pe fugă zece mii, dacă nu i-ar fi vândut Stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul? RCCV — Deuteronomul 32:30

  31 Căci stânca lor nu este ca Stânca noastră, vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privință. RCCV — Deuteronomul 32:31

  32 Ci vița lor este din sadul Sodomei și din ținutul Gomorei; strugurii lor sunt struguri otrăviți, bobițele lor sunt amare; RCCV — Deuteronomul 32:32

  33 vinul lor este venin de șerpi, este otravă cumplită de aspidă. RCCV — Deuteronomul 32:33

  34 Oare nu este ascuns lucrul acesta la Mine, pecetluit în comorile Mele? RCCV — Deuteronomul 32:34

  35 A Mea este răzbunarea și Eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, și ceea ce-i așteaptă nu va zăbovi.” – RCCV — Deuteronomul 32:35

  36 Domnul va judeca pe poporul Său, dar va avea milă de robii Săi, văzând că puterea le este sleită și că nu mai este nici rob, nici slobod. RCCV — Deuteronomul 32:36

  37 El va zice: „Unde sunt dumnezeii lor, stânca aceea care le slujea de adăpost, RCCV — Deuteronomul 32:37

  38 dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor, care beau vinul jertfelor lor de băutură? Să se scoale, să vă ajute și să vă ocrotească!” RCCV — Deuteronomul 32:38

  39 Să știți, dar, că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. RCCV — Deuteronomul 32:39

  40 Căci Îmi ridic mâna spre cer și zic: „Cât este de adevărat că trăiesc în veci, RCCV — Deuteronomul 32:40

  41 atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul sabiei Mele și voi pune mâna să fac judecată, Mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor Mei și voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc; RCCV — Deuteronomul 32:41

  42 sabia Mea le va înghiți carnea, și-Mi voi îmbăta săgețile de sânge, de sângele celor uciși și prinși, din capetele fruntașilor vrăjmașului.” RCCV — Deuteronomul 32:42

  43 Neamuri, cântați laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi și face ispășire pentru țara Lui, pentru poporul Lui.” RCCV — Deuteronomul 32:43

  44 Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el. RCCV — Deuteronomul 32:44

  45 După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, RCCV — Deuteronomul 32:45

  46 le-a zis: „Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele Legii acesteia. RCCV — Deuteronomul 32:46

  47 Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viața voastră, și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul.” RCCV — Deuteronomul 32:47

  48 În aceeași zi, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: RCCV — Deuteronomul 32:48

  49 „Suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo, în țara Moabului, în fața Ierihonului; și privește țara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. RCCV — Deuteronomul 32:49

  50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui, RCCV — Deuteronomul 32:50

  51 pentru că ați păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustiul Țin, și nu M-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. RCCV — Deuteronomul 32:51

  52 Tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta; dar nu vei intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel.” RCCV — Deuteronomul 32:52

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents