Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Iosua 15

  1 Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustiul Țin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. RCCV — Iosua 15:1

  2 Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. RCCV — Iosua 15:2

  3 Ieșea spre miazăzi de suișul Acrabim, trecea prin Țin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; RCCV — Iosua 15:3

  4 trecea apoi prin Ațmon, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. RCCV — Iosua 15:4

  5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului, RCCV — Iosua 15:5

  6 suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben; RCCV — Iosua 15:6

  7 suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în fața suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la En-Roguel. RCCV — Iosua 15:7

  8 Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, și la capătul văii refaimiților la miazănoapte. RCCV — Iosua 15:8

  9 Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron și trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim. RCCV — Iosua 15:9

  10 Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna. RCCV — Iosua 15:10

  11 Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. RCCV — Iosua 15:11

  12 Hotarul de apus era Marea cea Mare și țărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor. RCCV — Iosua 15:12

  13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac. RCCV — Iosua 15:13

  14 Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. RCCV — Iosua 15:14

  15 De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. RCCV — Iosua 15:15

  16 Caleb a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua îi voi da de nevastă pe fiica mea, Acsa.” RCCV — Iosua 15:16

  17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Acsa. RCCV — Iosua 15:17

  18 După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” RCCV — Iosua 15:18

  19 Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. RCCV — Iosua 15:19

  20 Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor. RCCV — Iosua 15:20

  21 Cetățile așezate în ținutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder, Iagur, RCCV — Iosua 15:21

  22 China, Dimona, Adada, RCCV — Iosua 15:22

  23 Chedeș, Hațor, Itnan, RCCV — Iosua 15:23

  24 Zif, Telem, Bealot, RCCV — Iosua 15:24

  25 Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, care este Hațor, RCCV — Iosua 15:25

  26 Amam, Șema, Molada, RCCV — Iosua 15:26

  27 Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, RCCV — Iosua 15:27

  28 Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, RCCV — Iosua 15:28

  29 Baala, Iim, Ațem, RCCV — Iosua 15:29

  30 Eltolad, Chesil, Horma, RCCV — Iosua 15:30

  31 Țiclag, Madmana, Sansana, RCCV — Iosua 15:31

  32 Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetățile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. RCCV — Iosua 15:32

  33 În câmpie: Eștaol, Țorea, Așna, RCCV — Iosua 15:33

  34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, RCCV — Iosua 15:34

  35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, RCCV — Iosua 15:35

  36 Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:36

  37 Țenan, Hadașa, Migdal-Gad, RCCV — Iosua 15:37

  38 Dilean, Mițpe, Iocteel, RCCV — Iosua 15:38

  39 Lachis, Boțcat, Eglon, RCCV — Iosua 15:39

  40 Cabon, Lahmas, Chitliș, RCCV — Iosua 15:40

  41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:41

  42 Libna, Eter, Așan, RCCV — Iosua 15:42

  43 Iiftah, Așna, Nețib, RCCV — Iosua 15:43

  44 Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:44

  45 Ecron, cetățile și satele lui; RCCV — Iosua 15:45

  46 de la Ecron și la apus, toate cetățile de lângă Asdod și satele lor, RCCV — Iosua 15:46

  47 Asdod, cetățile și satele lui; Gaza, cetățile și satele ei, până la pârâul Egiptului și la Marea cea Mare, care slujește ca hotar. RCCV — Iosua 15:47

  48 Pe munte: Șamir, Iatir, Soco, RCCV — Iosua 15:48

  49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, RCCV — Iosua 15:49

  50 Anab, Eștemo, Anim, RCCV — Iosua 15:50

  51 Gosen, Holon și Ghilo; unsprezece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:51

  52 Arab, Duma, Eșean, RCCV — Iosua 15:52

  53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca, RCCV — Iosua 15:53

  54 Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, și Țior; nouă cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:54

  55 Maon, Carmel, Zif, Iuta, RCCV — Iosua 15:55

  56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah, RCCV — Iosua 15:56

  57 Cain, Ghibeea și Timna; zece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:57

  58 Halhul, Bet-Țur, Ghedor, RCCV — Iosua 15:58

  59 Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:59

  60 Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:60

  61 În pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca, RCCV — Iosua 15:61

  62 Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 15:62

  63 Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau la Ierusalim; și iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. RCCV — Iosua 15:63

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents