Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Iosua 19

  1 A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. RCCV — Iosua 19:1

  2 Ei au avut în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, RCCV — Iosua 19:2

  3 Hațar-Șual, Bala, Ațem, RCCV — Iosua 19:3

  4 Eltolad, Betul, Horma, RCCV — Iosua 19:4

  5 Țiclag, Bet-Marcabot, Hațar-Susa, RCCV — Iosua 19:5

  6 Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăți și satele lor; RCCV — Iosua 19:6

  7 Ain, Rimon, Eter și Așan, patru cetăți și satele lor; RCCV — Iosua 19:7

  8 și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:8

  9 Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor. RCCV — Iosua 19:9

  10 A treia parte a căzut prin sorți fiilor lui Zabulon, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:10

  11 Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului. RCCV — Iosua 19:11

  12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. RCCV — Iosua 19:12

  13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Cațin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. RCCV — Iosua 19:13

  14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton și ieșea la valea Iiftah-El. RCCV — Iosua 19:14

  15 Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 19:15

  16 Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. RCCV — Iosua 19:16

  17 A patra parte a căzut prin sorți lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:17

  18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, RCCV — Iosua 19:18

  19 Hafaraim, Șion, Anaharat, RCCV — Iosua 19:19

  20 Rabit, Chișion, Abeț, RCCV — Iosua 19:20

  21 Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Pațeț; RCCV — Iosua 19:21

  22 atingea Taborul, Șahațima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 19:22

  23 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. RCCV — Iosua 19:23

  24 A cincea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Așer, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:24

  25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, RCCV — Iosua 19:25

  26 Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat; RCCV — Iosua 19:26

  27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El, la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel, și se întindea spre Cabul, la stânga, RCCV — Iosua 19:27

  28 și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul cel mare. RCCV — Iosua 19:28

  29 Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ținutul Aczib. RCCV — Iosua 19:29

  30 Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 19:30

  31 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Așer, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. RCCV — Iosua 19:31

  32 A șasea parte a căzut prin sorți fiilor lui Neftali, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:32

  33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Țaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. RCCV — Iosua 19:33

  34 Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, și de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre miazăzi, de Așer, înspre apus, și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. RCCV — Iosua 19:34

  35 Cetățile tari erau: Țidim, Țer, Hamat, Racat, Chineret, RCCV — Iosua 19:35

  36 Adama, Rama, Hațor, RCCV — Iosua 19:36

  37 Chedeș, Edrei, En-Hațor, RCCV — Iosua 19:37

  38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăți și satele lor. RCCV — Iosua 19:38

  39 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. RCCV — Iosua 19:39

  40 A șaptea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Dan, după familiile lor. RCCV — Iosua 19:40

  41 Hotarul moștenirii lor era Țorea, Eștaol, Ir-Șemeș, RCCV — Iosua 19:41

  42 Șaalabin, Aialon, Iitla, RCCV — Iosua 19:42

  43 Elon, Timnata, Ecron, RCCV — Iosua 19:43

  44 Elteche, Ghibeton, Baalat, RCCV — Iosua 19:44

  45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, RCCV — Iosua 19:45

  46 Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este față în față cu Iafo. RCCV — Iosua 19:46

  47 Ținutul fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuțișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan. RCCV — Iosua 19:47

  48 Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. RCCV — Iosua 19:48

  49 După ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. RCCV — Iosua 19:49

  50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, pe muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. RCCV — Iosua 19:50

  51 Acestea sunt moștenirile pe care le-au împărțit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel, prin sorți înaintea Domnului, la Silo, la ușa Cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării. RCCV — Iosua 19:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents