Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Împăraţi 4

  1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. RCCV — 1Împăraţi 4:1

  2 Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Țadoc, RCCV — 1Împăraţi 4:2

  3 Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeți; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; RCCV — 1Împăraţi 4:3

  4 Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Țadoc și Abiatar erau preoți. RCCV — 1Împăraţi 4:4

  5 Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaș de stat, cirac al împăratului; RCCV — 1Împăraţi 4:5

  6 Ahișar era mai mare peste casa împăratului; și Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări. RCCV — 1Împăraţi 4:6

  7 Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. RCCV — 1Împăraţi 4:7

  8 Iată-le numele: Fiul lui Hur, pe muntele lui Efraim. RCCV — 1Împăraţi 4:8

  9 Fiul lui Decher, la Macaț, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. RCCV — 1Împăraţi 4:9

  10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată țara Hefer. RCCV — 1Împăraţi 4:10

  11 Fiul lui Abinadab avea tot ținutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. RCCV — 1Împăraţi 4:11

  12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Țartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. RCCV — 1Împăraţi 4:12

  13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ținutul Argob în Basan, șaizeci de cetăți mari cu ziduri și zăvoare de aramă. RCCV — 1Împăraţi 4:13

  14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. RCCV — 1Împăraţi 4:14

  15 Ahimaaț, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. RCCV — 1Împăraţi 4:15

  16 Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. RCCV — 1Împăraţi 4:16

  17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. RCCV — 1Împăraţi 4:17

  18 Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. RCCV — 1Împăraţi 4:18

  19 Gheber, fiul lui Uri, în țara Galaadului; el avea ținutul lui Sihon, împăratul amoriților și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în țara aceasta. RCCV — 1Împăraţi 4:19

  20 Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se înveseleau. RCCV — 1Împăraţi 4:20

  21 Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la Râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. RCCV — 1Împăraţi 4:21

  22 În fiecare zi Solomon mânca: treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, RCCV — 1Împăraţi 4:22

  23 zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. RCCV — 1Împăraţi 4:23

  24 Stăpânea peste toată țara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de Râu. Și avea pace pretutindeni de jur împrejur. RCCV — 1Împăraţi 4:24

  25 Iuda și Israel, de la Dan până la Beer-Șeba, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. RCCV — 1Împăraţi 4:25

  26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, și douăsprezece mii de călăreți. RCCV — 1Împăraţi 4:26

  27 Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui; și nu lăsau să fie vreo lipsă. RCCV — 1Împăraţi 4:27

  28 Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise. RCCV — 1Împăraţi 4:28

  29 Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. RCCV — 1Împăraţi 4:29

  30 Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. RCCV — 1Împăraţi 4:30

  31 El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol; și faima lui se răspândise printre toate neamurile dimprejur. RCCV — 1Împăraţi 4:31

  32 A rostit trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. RCCV — 1Împăraţi 4:32

  33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. RCCV — 1Împăraţi 4:33

  34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. RCCV — 1Împăraţi 4:34

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents