Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Cronici 2

  1 Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, RCCV — 1Cronici 2:1

  2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer. RCCV — 1Cronici 2:2

  3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. RCCV — 1Cronici 2:3

  4 Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci. RCCV — 1Cronici 2:4

  5 Fiii lui Pereț: Hețron și Hamul. RCCV — 1Cronici 2:5

  6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci. – RCCV — 1Cronici 2:6

  7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. – RCCV — 1Cronici 2:7

  8 Fiul lui Etan: Azaria. RCCV — 1Cronici 2:8

  9 Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). RCCV — 1Cronici 2:9

  10 Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda. RCCV — 1Cronici 2:10

  11 Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. RCCV — 1Cronici 2:11

  12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. RCCV — 1Cronici 2:12

  13 Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Șimea, al treilea; RCCV — 1Cronici 2:13

  14 pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; RCCV — 1Cronici 2:14

  15 pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea. RCCV — 1Cronici 2:15

  16 Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei. RCCV — 1Cronici 2:16

  17 Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul. RCCV — 1Cronici 2:17

  18 Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon. RCCV — 1Cronici 2:18

  19 Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur. RCCV — 1Cronici 2:19

  20 Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel. – RCCV — 1Cronici 2:20

  21 În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. RCCV — 1Cronici 2:21

  22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului. RCCV — 1Cronici 2:22

  23 Gheșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. RCCV — 1Cronici 2:23

  24 După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa. RCCV — 1Cronici 2:24

  25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia. RCCV — 1Cronici 2:25

  26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. – RCCV — 1Cronici 2:26

  27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. – RCCV — 1Cronici 2:27

  28 Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. RCCV — 1Cronici 2:28

  29 Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid. RCCV — 1Cronici 2:29

  30 Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. RCCV — 1Cronici 2:30

  31 Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai. RCCV — 1Cronici 2:31

  32 Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. RCCV — 1Cronici 2:32

  33 Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. – Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. – RCCV — 1Cronici 2:33

  34 Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean, numit Iarha. RCCV — 1Cronici 2:34

  35 Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. RCCV — 1Cronici 2:35

  36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad; RCCV — 1Cronici 2:36

  37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; RCCV — 1Cronici 2:37

  38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; RCCV — 1Cronici 2:38

  39 Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa. RCCV — 1Cronici 2:39

  40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum; RCCV — 1Cronici 2:40

  41 Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama. RCCV — 1Cronici 2:41

  42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. RCCV — 1Cronici 2:42

  43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema. RCCV — 1Cronici 2:43

  44 Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai. RCCV — 1Cronici 2:44

  45 Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur. RCCV — 1Cronici 2:45

  46 Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez. RCCV — 1Cronici 2:46

  47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. RCCV — 1Cronici 2:47

  48 Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. RCCV — 1Cronici 2:48

  49 Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa. RCCV — 1Cronici 2:49

  50 Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei și tatăl lui Chiriat-Iearim; RCCV — 1Cronici 2:50

  51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. RCCV — 1Cronici 2:51

  52 Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot. RCCV — 1Cronici 2:52

  53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriții, putiții, șumatiții și mișraiții; din aceste familii au ieșit țoreatiții și eștaoliții. RCCV — 1Cronici 2:53

  54 Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, țoreiții; RCCV — 1Cronici 2:54

  55 și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, tireatiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab. RCCV — 1Cronici 2:55

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents