Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ezra 2

  1 Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robi la Babilon și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. RCCV — Ezra 2:1

  2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel: RCCV — Ezra 2:2

  3 fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; RCCV — Ezra 2:3

  4 fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; RCCV — Ezra 2:4

  5 fiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci; RCCV — Ezra 2:5

  6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; RCCV — Ezra 2:6

  7 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; RCCV — Ezra 2:7

  8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci; RCCV — Ezra 2:8

  9 fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; RCCV — Ezra 2:9

  10 fiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; RCCV — Ezra 2:10

  11 fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei; RCCV — Ezra 2:11

  12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; RCCV — Ezra 2:12

  13 fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase; RCCV — Ezra 2:13

  14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; RCCV — Ezra 2:14

  15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci și patru; RCCV — Ezra 2:15

  16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; RCCV — Ezra 2:16

  17 fiii lui Bețai, trei sute douăzeci și trei; RCCV — Ezra 2:17

  18 fiii lui Iora, o sută doisprezece; RCCV — Ezra 2:18

  19 fiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei; RCCV — Ezra 2:19

  20 fiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci; RCCV — Ezra 2:20

  21 fiii lui Betleem, o sută douăzeci și trei; RCCV — Ezra 2:21

  22 oamenii din Netofa, cincizeci și șase; RCCV — Ezra 2:22

  23 oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; RCCV — Ezra 2:23

  24 fiii lui Azmavet, patruzeci și doi; RCCV — Ezra 2:24

  25 fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei și Beerotului, șapte sute patruzeci și trei; RCCV — Ezra 2:25

  26 fiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unu; RCCV — Ezra 2:26

  27 oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; RCCV — Ezra 2:27

  28 oamenii din Betel și Ai, două sute douăzeci și trei; RCCV — Ezra 2:28

  29 fiii lui Nebo, cincizeci și doi; RCCV — Ezra 2:29

  30 fiii lui Magbiș, o sută cincizeci și șase; RCCV — Ezra 2:30

  31 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci și patru; RCCV — Ezra 2:31

  32 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; RCCV — Ezra 2:32

  33 fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și cinci; RCCV — Ezra 2:33

  34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; RCCV — Ezra 2:34

  35 fiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci. RCCV — Ezra 2:35

  36 Preoți: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; RCCV — Ezra 2:36

  37 fiii lui Imer, o mie cincizeci și doi; RCCV — Ezra 2:37

  38 fiii lui Pașhur, o mie două sute patruzeci și șapte; RCCV — Ezra 2:38

  39 fiii lui Harim, o mie șaptesprezece. RCCV — Ezra 2:39

  40 Leviți: fiii lui Iosua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia, șaptezeci și patru. RCCV — Ezra 2:40

  41 Cântăreți: fiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt. RCCV — Ezra 2:41

  42 Fiii ușierilor: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, de toți o sută treizeci și nouă. RCCV — Ezra 2:42

  43 Slujitorii Templului: fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, RCCV — Ezra 2:43

  44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, RCCV — Ezra 2:44

  45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, RCCV — Ezra 2:45

  46 fiii lui Hagab, fiii lui Șamlai, fiii lui Hanan, RCCV — Ezra 2:46

  47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, RCCV — Ezra 2:47

  48 fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, RCCV — Ezra 2:48

  49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, RCCV — Ezra 2:49

  50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, RCCV — Ezra 2:50

  51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, RCCV — Ezra 2:51

  52 fiii lui Bațlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, RCCV — Ezra 2:52

  53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, RCCV — Ezra 2:53

  54 fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. RCCV — Ezra 2:54

  55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, RCCV — Ezra 2:55

  56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, RCCV — Ezra 2:56

  57 fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Ami. RCCV — Ezra 2:57

  58 Toți slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci și doi. RCCV — Ezra 2:58

  59 Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adan, din Imer și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul, ca să facă dovada că erau din Israel: RCCV — Ezra 2:59

  60 fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi. RCCV — Ezra 2:60

  61 Și dintre fiii preoților: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, și a fost numit cu numele lor. RCCV — Ezra 2:61

  62 Și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtați de la preoție, RCCV — Ezra 2:62

  63 și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim și Tumim. RCCV — Ezra 2:63

  64 Toată adunarea era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, RCCV — Ezra 2:64

  65 afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Între ei se aflau două sute de cântăreți și cântărețe. RCCV — Ezra 2:65

  66 Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, RCCV — Ezra 2:66

  67 patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. RCCV — Ezra 2:67

  68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o așeze din nou pe locul unde fusese. RCCV — Ezra 2:68

  69 Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, șaizeci și una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint și o sută de haine preoțești. RCCV — Ezra 2:69

  70 Preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii Templului s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lui. RCCV — Ezra 2:70

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents