Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ezechiel 20

  1 În al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. RCCV — Ezechiel 20:1

  2 Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: RCCV — Ezechiel 20:2

  3 „Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Să Mă întrebați ați venit? Pe viața Mea, că nu Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu.” RCCV — Ezechiel 20:3

  4 Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urâciunile părinților lor! RCCV — Ezechiel 20:4

  5 Spune-le: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În ziua când am ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și M-am arătat lor în țara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” RCCV — Ezechiel 20:5

  6 În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. RCCV — Ezechiel 20:6

  7 Atunci le-am zis: „Lepădați fiecare urâciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” RCCV — Ezechiel 20:7

  8 Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de gând să-Mi vărs mânia peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul țării Egiptului. RCCV — Ezechiel 20:8

  9 Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora Mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului. RCCV — Ezechiel 20:9

  10 Și i-am scos astfel din țara Egiptului, și i-am dus în pustiu. RCCV — Ezechiel 20:10

  11 Le-am dat legile Mele și le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. RCCV — Ezechiel 20:11

  12 Le-am dat și Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul care-i sfințesc. RCCV — Ezechiel 20:12

  13 Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustiu. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustiu, ca să-i nimicesc. RCCV — Ezechiel 20:13

  14 Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. RCCV — Ezechiel 20:14

  15 Chiar și în pustiu Mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă din toate țările; RCCV — Ezechiel 20:15

  16 și aceasta pentru că au lepădat poruncile Mele și n-au urmat legile Mele și pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor. RCCV — Ezechiel 20:16

  17 Dar M-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustiu. RCCV — Ezechiel 20:17

  18 Atunci am zis fiilor lor în pustiu: „Nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor! RCCV — Ezechiel 20:18

  19 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblați întocmai după rânduielile Mele, păziți poruncile Mele și împliniți-le. RCCV — Ezechiel 20:19

  20 Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” RCCV — Ezechiel 20:20

  21 Dar fiii s-au răzvrătit și ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustiu. RCCV — Ezechiel 20:21

  22 Dar Mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. RCCV — Ezechiel 20:22

  23 În pustiu, Mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri și să-i risipesc în felurite țări, RCCV — Ezechiel 20:23

  24 pentru că n-au împlinit poruncile Mele și au lepădat învățăturile Mele, au pângărit Sabatele Mele și și-au întors ochii spre idolii părinților lor. RCCV — Ezechiel 20:24

  25 Ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. RCCV — Ezechiel 20:25

  26 I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți; am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că Eu sunt Domnul.” RCCV — Ezechiel 20:26

  27 De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israel și spune-le: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Părinții voștri M-au batjocorit și mai mult, arătându-se necredincioși față de Mine. RCCV — Ezechiel 20:27

  28 Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. RCCV — Ezechiel 20:28

  29 Eu i-am întrebat: „Ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți?” De aceea li s-a dat numele de „înălțimi” până în ziua de azi! RCCV — Ezechiel 20:29

  30 De aceea spune casei lui Israel: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voiți voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urâciunile lor? RCCV — Ezechiel 20:30

  31 Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și Eu să Mă las să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu mă voi lăsa întrebat de voi! RCCV — Ezechiel 20:31

  32 Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți: „Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei!” RCCV — Ezechiel 20:32

  33 Pe viața Mea – zice Domnul Dumnezeu – că Eu însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-Mi urgia. RCCV — Ezechiel 20:33

  34 Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-Mi urgia. RCCV — Ezechiel 20:34

  35 Vă voi aduce în pustiul popoarelor, și acolo Mă voi judeca față în față cu voi. RCCV — Ezechiel 20:35

  36 Cum M-am judecat cu părinții voștri în pustiul țării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi – zice Domnul Dumnezeu. RCCV — Ezechiel 20:36

  37 Vă voi trece pe sub toiag și vă voi pune sub mustrarea legământului. RCCV — Ezechiel 20:37

  38 Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul. RCCV — Ezechiel 20:38

  39 Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri! RCCV — Ezechiel 20:39

  40 Căci pe muntele Meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel – zice Domnul Dumnezeu – acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară; acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce-Mi veți închina. RCCV — Ezechiel 20:40

  41 Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți; și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. RCCV — Ezechiel 20:41

  42 Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. RCCV — Ezechiel 20:42

  43 Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat; și vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-ați făcut. RCCV — Ezechiel 20:43

  44 Și veți ști că Eu sunt Domnul, când Mă voi purta cu voi având în vedere Numele Meu și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.” RCCV — Ezechiel 20:44

  45 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: RCCV — Ezechiel 20:45

  46 „Fiul omului, întoarce-ți fața spre miazăzi și vorbește împotriva locurilor de miazăzi! Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi! RCCV — Ezechiel 20:46

  47 Spune pădurii de la miazăzi: „Ascultă cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, voi aprinde un foc în tine, care va mistui orice copac verde și orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă, și totul va fi ars de ea, de la miazăzi până la miazănoapte. RCCV — Ezechiel 20:47

  48 Și orice făptură va vedea că eu, Domnul, l-am aprins și nu se va stinge nicidecum!” RCCV — Ezechiel 20:48

  49 Eu am zis: „Ah! Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: „Omul acesta face întruna la pilde!” RCCV — Ezechiel 20:49

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents