Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 13

  1 În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. RCCV — Matei 13:1

  2 O mulțime de noroade s-au strâns la El, așa că a trebuit să Se suie să șadă într-o corabie; iar tot norodul stătea pe țărm. RCCV — Matei 13:2

  3 El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene. RCCV — Matei 13:3

  4 Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, și au venit păsările și au mâncat-o. RCCV — Matei 13:4

  5 O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. RCCV — Matei 13:5

  6 Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. RCCV — Matei 13:6

  7 O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o. RCCV — Matei 13:7

  8 O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, șaizeci, și altul, treizeci. RCCV — Matei 13:8

  9 Cine are urechi de auzit să audă.” RCCV — Matei 13:9

  10 Ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „De ce le vorbești în pilde?” RCCV — Matei 13:10

  11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. RCCV — Matei 13:11

  12 Căci celui ce are, i se va da, și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. RCCV — Matei 13:12

  13 De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. RCCV — Matei 13:13

  14 Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea. RCCV — Matei 13:14

  15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.” RCCV — Matei 13:15

  16 Dar ferice de ochii voștri că văd; și de urechile voastre că aud! RCCV — Matei 13:16

  17 Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au auzit. RCCV — Matei 13:17

  18 Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului: RCCV — Matei 13:18

  19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăție, și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. RCCV — Matei 13:19

  20 Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu bucurie; RCCV — Matei 13:20

  21 dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. RCCV — Matei 13:21

  22 Sămânța căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt, și ajunge neroditor. RCCV — Matei 13:22

  23 Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înțelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul șaizeci, altul treizeci.” RCCV — Matei 13:23

  24 Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. RCCV — Matei 13:24

  25 Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. RCCV — Matei 13:25

  26 Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. RCCV — Matei 13:26

  27 Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are, dar, neghină?” RCCV — Matei 13:27

  28 El le-a răspuns: „Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.” Și robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?” RCCV — Matei 13:28

  29 „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. RCCV — Matei 13:29

  30 Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: „Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu.” RCCV — Matei 13:30

  31 Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. RCCV — Matei 13:31

  32 Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui.” RCCV — Matei 13:32

  33 Le-a spus o altă pildă, și anume: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.” RCCV — Matei 13:33

  34 Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; și nu le vorbea deloc fără pildă, RCCV — Matei 13:34

  35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.” RCCV — Matei 13:35

  36 Atunci Isus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El și I-au zis: „Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină.” RCCV — Matei 13:36

  37 El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. RCCV — Matei 13:37

  38 Țarina este lumea; sămânța bună sunt fiii Împărăției; neghina sunt fiii celui rău. RCCV — Matei 13:38

  39 Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii. RCCV — Matei 13:39

  40 Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. RCCV — Matei 13:40

  41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, și ei vor smulge din Împărăția Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea RCCV — Matei 13:41

  42 și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. RCCV — Matei 13:42

  43 Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. RCCV — Matei 13:43

  44 Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde; și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. RCCV — Matei 13:44

  45 Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. RCCV — Matei 13:45

  46 Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără. RCCV — Matei 13:46

  47 Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. RCCV — Matei 13:47

  48 După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. RCCV — Matei 13:48

  49 Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni RCCV — Matei 13:49

  50 și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. RCCV — Matei 13:50

  51 Ați înțeles voi toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. RCCV — Matei 13:51

  52 Și El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învățat ce trebuie despre Împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi.” RCCV — Matei 13:52

  53 După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo. RCCV — Matei 13:53

  54 A venit în patria Sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă; așa că cei ce-L auzeau se mirau și ziceau: „De unde are El înțelepciunea și minunile acestea? RCCV — Matei 13:54

  55 Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații Lui? RCCV — Matei 13:55

  56 Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?” RCCV — Matei 13:56

  57 Și găseau astfel în El o pricină de poticnire. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui.” RCCV — Matei 13:57

  58 Și n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinței lor. RCCV — Matei 13:58

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents