Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 27

  1 Când s-a făcut ziuă, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. RCCV — Matei 27:1

  2 După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. RCCV — Matei 27:2

  3 Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor RCCV — Matei 27:3

  4 și a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.” RCCV — Matei 27:4

  5 Iuda a aruncat arginții în Templu și s-a dus de s-a spânzurat. RCCV — Matei 27:5

  6 Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preț de sânge.” RCCV — Matei 27:6

  7 Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Țarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor. RCCV — Matei 27:7

  8 Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi: „Țarina sângelui.” RCCV — Matei 27:8

  9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginți, prețul Celui prețuit, pe care L-au prețuit unii din fiii lui Israel; RCCV — Matei 27:9

  10 și i-au dat pe „Țarina olarului”, după cum îmi poruncise Domnul.” RCCV — Matei 27:10

  11 Isus S-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Ești Tu „Împăratul iudeilor”?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” RCCV — Matei 27:11

  12 Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. RCCV — Matei 27:12

  13 Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?” RCCV — Matei 27:13

  14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. RCCV — Matei 27:14

  15 La fiecare praznic al Paștilor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care-l voiau ei. RCCV — Matei 27:15

  16 Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. RCCV — Matei 27:16

  17 Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” RCCV — Matei 27:17

  18 Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. RCCV — Matei 27:18

  19 Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” RCCV — Matei 27:19

  20 Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. RCCV — Matei 27:20

  21 Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. RCCV — Matei 27:21

  22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toții. RCCV — Matei 27:22

  23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” RCCV — Matei 27:23

  24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” RCCV — Matei 27:24

  25 Și tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.” RCCV — Matei 27:25

  26 Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. RCCV — Matei 27:26

  27 Ostașii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. RCCV — Matei 27:27

  28 L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. RCCV — Matei 27:28

  29 Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” RCCV — Matei 27:29

  30 Și scuipau asupra Lui și luau trestia și-L băteau în cap. RCCV — Matei 27:30

  31 După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. RCCV — Matei 27:31

  32 Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. RCCV — Matei 27:32

  33 Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpățânii”, RCCV — Matei 27:33

  34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. RCCV — Matei 27:34

  35 După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți.” RCCV — Matei 27:35

  36 Apoi au șezut jos și-L păzeau. RCCV — Matei 27:36

  37 Și I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” RCCV — Matei 27:37

  38 Împreună cu El au fost răstigniți doi tâlhari: unul la dreapta, și celălalt la stânga Lui. RCCV — Matei 27:38

  39 Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap RCCV — Matei 27:39

  40 și ziceau: „Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine însuți! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” RCCV — Matei 27:40

  41 Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau: RCCV — Matei 27:41

  42 „Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El! RCCV — Matei 27:42

  43 S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!” RCCV — Matei 27:43

  44 Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El, Îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. RCCV — Matei 27:44

  45 De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. RCCV — Matei 27:45

  46 Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” RCCV — Matei 27:46

  47 Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” RCCV — Matei 27:47

  48 Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și I-a dat să bea. RCCV — Matei 27:48

  49 Dar ceilalți ziceau: „Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” RCCV — Matei 27:49

  50 Isus a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul. RCCV — Matei 27:50

  51 Și îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, RCCV — Matei 27:51

  52 mormintele s-au deschis, și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. RCCV — Matei 27:52

  53 Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. RCCV — Matei 27:53

  54 Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” RCCV — Matei 27:54

  55 Acolo erau și multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. RCCV — Matei 27:55

  56 Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. RCCV — Matei 27:56

  57 Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. RCCV — Matei 27:57

  58 El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea. RCCV — Matei 27:58

  59 Iosif a luat trupul, L-a înfășurat într-o pânză curată de in RCCV — Matei 27:59

  60 și L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. RCCV — Matei 27:60

  61 Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. RCCV — Matei 27:61

  62 A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat RCCV — Matei 27:62

  63 și i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: „După trei zile voi învia.” RCCV — Matei 27:63

  64 Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: „A înviat din morți!” Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” RCCV — Matei 27:64

  65 Pilat le-a zis: „Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți.” RCCV — Matei 27:65

  66 Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.” RCCV — Matei 27:66

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents