Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Marcu 10

  1 Isus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El; și, după obiceiul Său, a început iarăși să-i învețe. RCCV — Marcu 10:1

  2 Au venit la El fariseii; și, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. RCCV — Marcu 10:2

  3 Drept răspuns, El le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?” RCCV — Marcu 10:3

  4 „Moise”, au zis ei, „a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și s-o lase.” RCCV — Marcu 10:4

  5 Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. RCCV — Marcu 10:5

  6 Dar de la începutul lumii „Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. RCCV — Marcu 10:6

  7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. RCCV — Marcu 10:7

  8 Și cei doi vor fi un singur trup.” Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. RCCV — Marcu 10:8

  9 Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” RCCV — Marcu 10:9

  10 În casă, ucenicii L-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. RCCV — Marcu 10:10

  11 El le-a zis: „Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă preacurvește față de ea; RCCV — Marcu 10:11

  12 și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat preacurvește.” RCCV — Marcu 10:12

  13 I-au adus niște copilași ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. RCCV — Marcu 10:13

  14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat și le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți; căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. RCCV — Marcu 10:14

  15 Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea!” RCCV — Marcu 10:15

  16 Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei. RCCV — Marcu 10:16

  17 Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” RCCV — Marcu 10:17

  18 „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. RCCV — Marcu 10:18

  19 Cunoști poruncile: „Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.” RCCV — Marcu 10:19

  20 El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.” RCCV — Marcu 10:20

  21 Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” RCCV — Marcu 10:21

  22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuții. RCCV — Marcu 10:22

  23 Isus S-a uitat împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții!” RCCV — Marcu 10:23

  24 Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! RCCV — Marcu 10:24

  25 Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu!” RCCV — Marcu 10:25

  26 Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: „Cine poate atunci să fie mântuit?” RCCV — Marcu 10:26

  27 Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu.” RCCV — Marcu 10:27

  28 Petru a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” RCCV — Marcu 10:28

  29 Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine și pentru Evanghelie RCCV — Marcu 10:29

  30 și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viața veșnică. RCCV — Marcu 10:30

  31 Mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.” RCCV — Marcu 10:31

  32 Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim; și Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Isus a luat iarăși la El pe cei doisprezece și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple. RCCV — Marcu 10:32

  33 „Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte și-L vor da în mâinile Neamurilor, RCCV — Marcu 10:33

  34 care își vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa și-L vor omorî; dar, după trei zile, va învia.” RCCV — Marcu 10:34

  35 Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și I-au zis: „Învățătorule, am vrea să ne faci ce-Ți vom cere.” RCCV — Marcu 10:35

  36 El le-a zis: „Ce voiți să vă fac?” RCCV — Marcu 10:36

  37 „Dă-ne”, I-au zis ei, „să ședem unul la dreapta Ta, și altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” RCCV — Marcu 10:37

  38 Isus le-a răspuns: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau Eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” RCCV — Marcu 10:38

  39 „Putem”, au zis ei. Și Isus le-a răspuns: „Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat Eu veți fi botezați; RCCV — Marcu 10:39

  40 dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită.” RCCV — Marcu 10:40

  41 Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. RCCV — Marcu 10:41

  42 Isus i-a chemat la El și le-a zis: „Știți că cei priviți drept cârmuitori ai Neamurilor, domnesc peste ele, și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. RCCV — Marcu 10:42

  43 Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; RCCV — Marcu 10:43

  44 și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. RCCV — Marcu 10:44

  45 Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” RCCV — Marcu 10:45

  46 Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. RCCV — Marcu 10:46

  47 El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” RCCV — Marcu 10:47

  48 Mulți îl certau să tacă; dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” RCCV — Marcu 10:48

  49 Isus S-a oprit și a zis: „Chemați-l!” Au chemat pe orb și i-au zis: „Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă.” RCCV — Marcu 10:49

  50 Orbul și-a aruncat haina; a sărit și a venit la Isus. RCCV — Marcu 10:50

  51 Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Ce vrei să-ți fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” RCCV — Marcu 10:51

  52 Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a mântuit.” Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. RCCV — Marcu 10:52

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents