Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Marcu 15

  1 Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat în mâinile lui Pilat. RCCV — Marcu 15:1

  2 Pilat L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. RCCV — Marcu 15:2

  3 Preoții cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. RCCV — Marcu 15:3

  4 Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!” RCCV — Marcu 15:4

  5 Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. RCCV — Marcu 15:5

  6 La fiecare praznic al Paștilui, Pilat le slobozea un întemnițat pe care-l cereau ei. RCCV — Marcu 15:6

  7 În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care-l săvârșiseră într-o răscoală. RCCV — Marcu 15:7

  8 Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. RCCV — Marcu 15:8

  9 Pilat le-a răspuns: „Voiți să vă slobod pe Împăratul iudeilor?” RCCV — Marcu 15:9

  10 Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. RCCV — Marcu 15:10

  11 Dar preoții cei mai de seamă au ațâțat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba. RCCV — Marcu 15:11

  12 Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiți să fac cu Acela pe care-L numiți Împăratul iudeilor?” RCCV — Marcu 15:12

  13 Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” RCCV — Marcu 15:13

  14 „Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-L!” RCCV — Marcu 15:14

  15 Pilat a vrut să facă pe placul norodului, și le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. RCCV — Marcu 15:15

  16 Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. RCCV — Marcu 15:16

  17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și I-au pus-o pe cap. RCCV — Marcu 15:17

  18 Apoi au început să-I ureze și să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” RCCV — Marcu 15:18

  19 Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. RCCV — Marcu 15:19

  20 După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. RCCV — Marcu 15:20

  21 Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. RCCV — Marcu 15:21

  22 Și au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpățânii”. RCCV — Marcu 15:22

  23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. RCCV — Marcu 15:23

  24 După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. RCCV — Marcu 15:24

  25 Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. RCCV — Marcu 15:25

  26 Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.” RCCV — Marcu 15:26

  27 Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, și altul la stânga Lui. RCCV — Marcu 15:27

  28 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.” RCCV — Marcu 15:28

  29 Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, RCCV — Marcu 15:29

  30 mântuiește-Te pe Tine însuți și coboară-Te de pe cruce!” RCCV — Marcu 15:30

  31 Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de El între ei și ziceau: „Pe alții i-a mântuit, și pe Sine însuși nu Se poate mântui! RCCV — Marcu 15:31

  32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Cei răstigniți împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El. RCCV — Marcu 15:32

  33 La ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. RCCV — Marcu 15:33

  34 Și, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” RCCV — Marcu 15:34

  35 Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!” RCCV — Marcu 15:35

  36 Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și I-a dat să bea, zicând: „Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!” RCCV — Marcu 15:36

  37 Dar Isus a scos un strigăt tare și Și-a dat duhul. RCCV — Marcu 15:37

  38 Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos. RCCV — Marcu 15:38

  39 Sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” RCCV — Marcu 15:39

  40 Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, RCCV — Marcu 15:40

  41 care, pe când era El în Galileea, mergeau după El și-I slujeau; și multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim. RCCV — Marcu 15:41

  42 Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului – RCCV — Marcu 15:42

  43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. RCCV — Marcu 15:43

  44 Pilat s-a mirat că murise așa de curând; a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. RCCV — Marcu 15:44

  45 După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. RCCV — Marcu 15:45

  46 Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. RCCV — Marcu 15:46

  47 Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau. RCCV — Marcu 15:47

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents