Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 7

  1 După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. RCCV — Luca 7:1

  2 Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. RCCV — Luca 7:2

  3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. RCCV — Luca 7:3

  4 Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine; RCCV — Luca 7:4

  5 căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” RCCV — Luca 7:5

  6 Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la El pe niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. RCCV — Luca 7:6

  7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. RCCV — Luca 7:7

  8 Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: „Du-te!”, și se duce; altuia: „Vino!”, și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!”, și-l face.” RCCV — Luca 7:8

  9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” RCCV — Luca 7:9

  10 Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. RCCV — Luca 7:10

  11 În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. RCCV — Luca 7:11

  12 Când S-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. RCCV — Luca 7:12

  13 Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” RCCV — Luca 7:13

  14 Apoi S-a apropiat și S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” RCCV — Luca 7:14

  15 Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. RCCV — Luca 7:15

  16 Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc S-a ridicat între noi; și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” RCCV — Luca 7:16

  17 Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. RCCV — Luca 7:17

  18 Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. RCCV — Luca 7:18

  19 Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” RCCV — Luca 7:19

  20 Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” RCCV — Luca 7:20

  21 Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. RCCV — Luca 7:21

  22 Și, drept răspuns, le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. RCCV — Luca 7:22

  23 Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” RCCV — Luca 7:23

  24 După ce au plecat trimișii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? RCCV — Luca 7:24

  25 Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. RCCV — Luca 7:25

  26 Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. RCCV — Luca 7:26

  27 El este acela despre care este scris: „Iată, trimit pe solul Meu înaintea feței Tale, care Îți va pregăti calea înaintea Ta.” RCCV — Luca 7:27

  28 Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu, este mai mare decât el. RCCV — Luca 7:28

  29 Și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; RCCV — Luca 7:29

  30 dar fariseii și învățătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. RCCV — Luca 7:30

  31 Cu cine voi asemăna, dar, pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? RCCV — Luca 7:31

  32 Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: „V-am cântat din fluier, și n-ați jucat; v-am cântat de jale, și n-ați plâns.” RCCV — Luca 7:32

  33 În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceți: „Are drac.” RCCV — Luca 7:33

  34 A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ziceți: „Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor.” RCCV — Luca 7:34

  35 Totuși Înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei.” RCCV — Luca 7:35

  36 Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. RCCV — Luca 7:36

  37 Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor RCCV — Luca 7:37

  38 și stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, și plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le ungea cu mir. RCCV — Luca 7:38

  39 Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.” RCCV — Luca 7:39

  40 Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Simone, am să-ți spun ceva.” „Spune, Învățătorule”, I-a răspuns el. RCCV — Luca 7:40

  41 „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci. RCCV — Luca 7:41

  42 Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?” RCCV — Luca 7:42

  43 Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: „Drept ai judecat.” RCCV — Luca 7:43

  44 Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu părul capului ei. RCCV — Luca 7:44

  45 Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. RCCV — Luca 7:45

  46 Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. RCCV — Luca 7:46

  47 De aceea îți spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin.” RCCV — Luca 7:47

  48 Apoi a zis femeii: „Iertate îți sunt păcatele!” RCCV — Luca 7:48

  49 Cei ce ședeau cu El la masă au început să zică între ei: „Cine este Acesta de iartă chiar și păcatele?” RCCV — Luca 7:49

  50 Dar Isus a zis femeii: „Credința ta te-a mântuit; du-te în pace.” RCCV — Luca 7:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents