Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 20

  1 Într-una din acele zile, când învăța Isus norodul în Templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii RCCV — Luca 20:1

  2 și I-au zis: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ți-a dat puterea aceasta?” RCCV — Luca 20:2

  3 Drept răspuns, El le-a zis: „Am să vă pun și Eu o întrebare. Spuneți-Mi: RCCV — Luca 20:3

  4 Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?” RCCV — Luca 20:4

  5 Dar ei cugetau astfel între ei: „Dacă răspundem: „Din cer”, va zice: „Atunci de ce nu l-ați crezut?” RCCV — Luca 20:5

  6 Și dacă răspundem: „De la oameni”, tot norodul ne va ucide cu pietre; căci este încredințat că Ioan era un proroc.” RCCV — Luca 20:6

  7 Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. RCCV — Luca 20:7

  8 Și Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.” RCCV — Luca 20:8

  9 Apoi a început să spună norodului pilda aceasta: „Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară, pentru o vreme îndelungată. RCCV — Luca 20:9

  10 La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. RCCV — Luca 20:10

  11 A mai trimis un alt rob; ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. RCCV — Luca 20:11

  12 A mai trimis un al treilea rob; ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. RCCV — Luca 20:12

  13 Stăpânul viei a zis: „Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preaiubit; poate că îl vor primi cu cinste.” RCCV — Luca 20:13

  14 Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: „Iată moștenitorul; veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră.” RCCV — Luca 20:14

  15 Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? RCCV — Luca 20:15

  16 Va veni, va pierde pe vierii aceia, și via o va da altora.” Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: „Nicidecum!” RCCV — Luca 20:16

  17 Dar Isus i-a privit drept în față și a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”? RCCV — Luca 20:17

  18 Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera”. RCCV — Luca 20:18

  19 Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe El chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor. RCCV — Luca 20:19

  20 Au început să pândească pe Isus; și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. RCCV — Luca 20:20

  21 Iscoditorii aceștia L-au întrebat: „Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci-i înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. RCCV — Luca 20:21

  22 Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu?” RCCV — Luca 20:22

  23 Isus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiți? RCCV — Luca 20:23

  24 Arătați-Mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale cezarului”, au răspuns ei. RCCV — Luca 20:24

  25 Atunci El le-a zis: „Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” RCCV — Luca 20:25

  26 Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului; ci, mirați de răspunsul Lui, au tăcut. RCCV — Luca 20:26

  27 Unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Isus: RCCV — Luca 20:27

  28 „Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise: „Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său.” RCCV — Luca 20:28

  29 Au fost, dar, șapte frați. Cel dintâi s-a însurat, și a murit fără copii. RCCV — Luca 20:29

  30 Pe nevasta lui, a luat-o al doilea; și a murit și el fără copii. RCCV — Luca 20:30

  31 A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte; și au murit fără să lase copii. RCCV — Luca 20:31

  32 La urma tuturor, a murit și femeia. RCCV — Luca 20:32

  33 Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă.” RCCV — Luca 20:33

  34 Isus le-a răspuns: „Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită; RCCV — Luca 20:34

  35 dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. RCCV — Luca 20:35

  36 Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. RCCV — Luca 20:36

  37 Dar că morții învie, a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre „Rug” când numește pe Domnul: „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” RCCV — Luca 20:37

  38 Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii.” RCCV — Luca 20:38

  39 Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: „Învățătorule, bine ai zis.” RCCV — Luca 20:39

  40 Și nu mai îndrăzneau să-I mai pună nicio întrebare. RCCV — Luca 20:40

  41 Isus le-a zis: „Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? RCCV — Luca 20:41

  42 Căci însuși David zice în cartea Psalmilor: „Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea, RCCV — Luca 20:42

  43 până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.” RCCV — Luca 20:43

  44 Deci David Îl numește Domn; atunci cum este El fiul lui?” RCCV — Luca 20:44

  45 Atunci a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: RCCV — Luca 20:45

  46 „Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi și după locurile dintâi la ospețe; RCCV — Luca 20:46

  47 și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.” RCCV — Luca 20:47

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents