Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 22

  1 Praznicul Azimelor, numit Paștile, se apropia. RCCV — Luca 22:1

  2 Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. RCCV — Luca 22:2

  3 Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. RCCV — Luca 22:3

  4 Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. RCCV — Luca 22:4

  5 Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. RCCV — Luca 22:5

  6 După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului. RCCV — Luca 22:6

  7 Ziua praznicului Azimelor, în care trebuiau jertfite paștile, a venit. RCCV — Luca 22:7

  8 Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceți-vă de pregătiți-ne paștile, ca să mâncăm.” RCCV — Luca 22:8

  9 „Unde voiești să pregătim?”, L-au întrebat ei. RCCV — Luca 22:9

  10 El le-a răspuns: „Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra RCCV — Luca 22:10

  11 și spuneți stăpânului casei: „Învățătorul îți zice: „Unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștile cu ucenicii Mei?” RCCV — Luca 22:11

  12 Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiți paștile.” RCCV — Luca 22:12

  13 Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit paștile. RCCV — Luca 22:13

  14 Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. RCCV — Luca 22:14

  15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paștile acestea cu voi înainte de patima Mea; RCCV — Luca 22:15

  16 căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu.” RCCV — Luca 22:16

  17 Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: „Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi; RCCV — Luca 22:17

  18 pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni Împărăția lui Dumnezeu.” RCCV — Luca 22:18

  19 Apoi a luat pâine; și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” RCCV — Luca 22:19

  20 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi. RCCV — Luca 22:20

  21 Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta. RCCV — Luca 22:21

  22 Negreșit, Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!” RCCV — Luca 22:22

  23 Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. RCCV — Luca 22:23

  24 Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. RCCV — Luca 22:24

  25 Isus le-a zis: „Împărații Neamurilor domnesc peste ele; și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. RCCV — Luca 22:25

  26 Voi să nu fiți așa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic; și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. RCCV — Luca 22:26

  27 Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. RCCV — Luca 22:27

  28 Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu Mine în încercările Mele. RCCV — Luca 22:28

  29 De aceea vă pregătesc Împărăția, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, RCCV — Luca 22:29

  30 ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.” RCCV — Luca 22:30

  31 Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. RCCV — Luca 22:31

  32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” RCCV — Luca 22:32

  33 „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte.” RCCV — Luca 22:33

  34 Și Isus i-a zis: „Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.” RCCV — Luca 22:34

  35 Apoi le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei. RCCV — Luca 22:35

  36 Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. RCCV — Luca 22:36

  37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus în numărul celor fărădelege.” Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.” RCCV — Luca 22:37

  38 „Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!” RCCV — Luca 22:38

  39 După ce a ieșit afară, S-a dus, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. RCCV — Luca 22:39

  40 Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” RCCV — Luca 22:40

  41 Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, RCCV — Luca 22:41

  42 zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” RCCV — Luca 22:42

  43 Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. RCCV — Luca 22:43

  44 A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. RCCV — Luca 22:44

  45 După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiți de întristare RCCV — Luca 22:45

  46 și le-a zis: „Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” RCCV — Luca 22:46

  47 Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. RCCV — Luca 22:47

  48 Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” RCCV — Luca 22:48

  49 Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” RCCV — Luca 22:49

  50 Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. RCCV — Luca 22:50

  51 Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsați-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. RCCV — Luca 22:51

  52 Isus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor care veniseră împotriva Lui: „Ați ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? RCCV — Luca 22:52

  53 În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-ați pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.” RCCV — Luca 22:53

  54 După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe. RCCV — Luca 22:54

  55 Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. RCCV — Luca 22:55

  56 O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.” RCCV — Luca 22:56

  57 Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.” RCCV — Luca 22:57

  58 Peste puțin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.” RCCV — Luca 22:58

  59 Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.” RCCV — Luca 22:59

  60 Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. RCCV — Luca 22:60

  61 Domnul S-a întors și S-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoșul te vei lepăda de Mine de trei ori.” RCCV — Luca 22:61

  62 Și a ieșit afară și a plâns cu amar. RCCV — Luca 22:62

  63 Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau. RCCV — Luca 22:63

  64 L-au legat la ochi, Îl loveau peste față și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?” RCCV — Luca 22:64

  65 Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. RCCV — Luca 22:65

  66 Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în soborul lor. Ei I-au zis: RCCV — Luca 22:66

  67 „Dacă ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veți crede; RCCV — Luca 22:67

  68 și dacă vă voi întreba, nu-Mi veți răspunde, nici nu-Mi veți da drumul. RCCV — Luca 22:68

  69 De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” RCCV — Luca 22:69

  70 Toți au zis: „Ești Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneți; da, sunt.” RCCV — Luca 22:70

  71 Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.” RCCV — Luca 22:71

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents