Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ioan

  Ioan 1

  1 La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. RCCV — Ioan 1:1

  2 El era la început cu Dumnezeu. RCCV — Ioan 1:2

  3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. RCCV — Ioan 1:3

  4 În El era viața, și viața era lumina oamenilor. RCCV — Ioan 1:4

  5 Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. RCCV — Ioan 1:5

  6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. RCCV — Ioan 1:6

  7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. RCCV — Ioan 1:7

  8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. RCCV — Ioan 1:8

  9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. RCCV — Ioan 1:9

  10 El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. RCCV — Ioan 1:10

  11 A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. RCCV — Ioan 1:11

  12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; RCCV — Ioan 1:12

  13 născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. RCCV — Ioan 1:13

  14 Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – RCCV — Ioan 1:14

  15 Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – RCCV — Ioan 1:15

  16 Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; RCCV — Ioan 1:16

  17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. RCCV — Ioan 1:17

  18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” RCCV — Ioan 1:18

  19 Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: „Tu cine ești?” RCCV — Ioan 1:19

  20 El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. RCCV — Ioan 1:20

  21 Și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul?” Și el a răspuns: „Nu!” RCCV — Ioan 1:21

  22 Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți?” RCCV — Ioan 1:22

  23 „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziți calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” RCCV — Ioan 1:23

  24 Trimișii erau din partea fariseilor. RCCV — Ioan 1:24

  25 Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?” RCCV — Ioan 1:25

  26 Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteți. RCCV — Ioan 1:26

  27 El este Acela care vine după mine – și care este înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei Lui.” RCCV — Ioan 1:27

  28 Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. RCCV — Ioan 1:28

  29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! RCCV — Ioan 1:29

  30 El este Acela despre care ziceam: „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. RCCV — Ioan 1:30

  31 Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” RCCV — Ioan 1:31

  32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El. RCCV — Ioan 1:32

  33 Eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” RCCV — Ioan 1:33

  34 Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” RCCV — Ioan 1:34

  35 A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. RCCV — Ioan 1:35

  36 Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” RCCV — Ioan 1:36

  37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. RCCV — Ioan 1:37

  38 Isus S-a întors; și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutați?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învățătorule), unde locuiești?” RCCV — Ioan 1:38

  39 „Veniți de vedeți”, le-a zis El. S-au dus și au văzut unde locuia; și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. RCCV — Ioan 1:39

  40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. RCCV — Ioan 1:40

  41 El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos). RCCV — Ioan 1:41

  42 Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). RCCV — Ioan 1:42

  43 A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis: „Vino după Mine.” RCCV — Ioan 1:43

  44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. RCCV — Ioan 1:44

  45 Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” RCCV — Ioan 1:45

  46 Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!”, i-a răspuns Filip. RCCV — Ioan 1:46

  47 Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.” RCCV — Ioan 1:47

  48 „De unde mă cunoști?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” RCCV — Ioan 1:48

  49 Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” RCCV — Ioan 1:49

  50 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” RCCV — Ioan 1:50

  51 Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.” RCCV — Ioan 1:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents