Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ioan 8

  1 Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. RCCV — Ioan 8:1

  2 Dar dis-de-dimineață a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăța. RCCV — Ioan 8:2

  3 Atunci cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului RCCV — Ioan 8:3

  4 și au zis lui Isus: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. RCCV — Ioan 8:4

  5 Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” RCCV — Ioan 8:5

  6 Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. RCCV — Ioan 8:6

  7 Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” RCCV — Ioan 8:7

  8 Apoi S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. RCCV — Ioan 8:8

  9 Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. RCCV — Ioan 8:9

  10 Atunci S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” RCCV — Ioan 8:10

  11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.”) RCCV — Ioan 8:11

  12 Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” RCCV — Ioan 8:12

  13 La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu mărturisești despre Tine însuți: deci mărturia Ta nu este adevărată.” RCCV — Ioan 8:13

  14 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde Mă duc. RCCV — Ioan 8:14

  15 Voi judecați după înfățișare; Eu nu judec pe nimeni. RCCV — Ioan 8:15

  16 Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. RCCV — Ioan 8:16

  17 În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: RCCV — Ioan 8:17

  18 deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește și Tatăl, care M-a trimis.” RCCV — Ioan 8:18

  19 Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu.” RCCV — Ioan 8:19

  20 Isus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul. RCCV — Ioan 8:20

  21 Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc, și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.” RCCV — Ioan 8:21

  22 Atunci iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: „Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni”!” RCCV — Ioan 8:22

  23 „Voi sunteți de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus: voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. RCCV — Ioan 8:23

  24 De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre.” RCCV — Ioan 8:24

  25 „Cine ești Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. RCCV — Ioan 8:25

  26 Am multe de zis despre voi și de osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis este adevărat; și Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” RCCV — Ioan 8:26

  27 Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. RCCV — Ioan 8:27

  28 Isus deci le-a zis: „Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învățat Tatăl Meu. RCCV — Ioan 8:28

  29 Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.” RCCV — Ioan 8:29

  30 Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El. RCCV — Ioan 8:30

  31 Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; RCCV — Ioan 8:31

  32 veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” RCCV — Ioan 8:32

  33 Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: „Veți fi slobozi!”?” RCCV — Ioan 8:33

  34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. RCCV — Ioan 8:34

  35 Și robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. RCCV — Ioan 8:35

  36 Deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. RCCV — Ioan 8:36

  37 Știu că sunteți sămânța lui Avraam; dar căutați să Mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu. RCCV — Ioan 8:37

  38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru.” RCCV — Ioan 8:38

  39 „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis: „Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. RCCV — Ioan 8:39

  40 Dar acum căutați să Mă omorâți pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. RCCV — Ioan 8:40

  41 Voi faceți faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuți din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” RCCV — Ioan 8:41

  42 Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-ați iubi și pe Mine, căci Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. RCCV — Ioan 8:42

  43 Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Pentru că nu puteți asculta Cuvântul Meu. RCCV — Ioan 8:43

  44 Voi aveți de tată pe diavolul; și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. RCCV — Ioan 8:44

  45 Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeți. RCCV — Ioan 8:45

  46 Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeți? RCCV — Ioan 8:46

  47 Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu.” RCCV — Ioan 8:47

  48 Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac?” RCCV — Ioan 8:48

  49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus, „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiți. RCCV — Ioan 8:49

  50 Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută și care judecă. RCCV — Ioan 8:50

  51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzește cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” RCCV — Ioan 8:51

  52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam a murit, prorocii, de asemenea, au murit, și Tu zici: „Dacă păzește cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.” RCCV — Ioan 8:52

  53 Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Și decât prorocii, care, de asemenea, au murit? Cine Te crezi Tu că ești?” RCCV — Ioan 8:53

  54 Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru; RCCV — Ioan 8:54

  55 și totuși nu-L cunoașteți. Eu Îl cunosc bine; și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. RCCV — Ioan 8:55

  56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat.” RCCV — Ioan 8:56

  57 „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam!” RCCV — Ioan 8:57

  58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” RCCV — Ioan 8:58

  59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns și a ieșit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din Templu. RCCV — Ioan 8:59

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents