Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  FapteleApostolilor 13

  1 În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. RCCV — FapteleApostolilor 13:1

  2 Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” RCCV — FapteleApostolilor 13:2

  3 Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. RCCV — FapteleApostolilor 13:3

  4 Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. RCCV — FapteleApostolilor 13:4

  5 Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. RCCV — FapteleApostolilor 13:5

  6 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Isus, RCCV — FapteleApostolilor 13:6

  7 care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă Cuvântul lui Dumnezeu. RCCV — FapteleApostolilor 13:7

  8 Dar Elima, vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui – le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. RCCV — FapteleApostolilor 13:8

  9 Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el RCCV — FapteleApostolilor 13:9

  10 și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? RCCV — FapteleApostolilor 13:10

  11 Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâjbâind niște oameni care să-l ducă de mână. RCCV — FapteleApostolilor 13:11

  12 Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. RCCV — FapteleApostolilor 13:12

  13 Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. RCCV — FapteleApostolilor 13:13

  14 Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. RCCV — FapteleApostolilor 13:14

  15 După citirea Legii și a Prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: „Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți.” RCCV — FapteleApostolilor 13:15

  16 Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: „Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! RCCV — FapteleApostolilor 13:16

  17 Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, în timpul șederii lui în țara Egiptului, și l-a scos din Egipt cu brațul Său cel puternic. RCCV — FapteleApostolilor 13:17

  18 Timp de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustiu. RCCV — FapteleApostolilor 13:18

  19 Și, după ce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. RCCV — FapteleApostolilor 13:19

  20 După aceste lucruri, le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. RCCV — FapteleApostolilor 13:20

  21 Ei au cerut atunci un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin; RCCV — FapteleApostolilor 13:21

  22 apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.” RCCV — FapteleApostolilor 13:22

  23 Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus. RCCV — FapteleApostolilor 13:23

  24 Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. RCCV — FapteleApostolilor 13:24

  25 Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: „Cine credeți că sunt eu? Nu sunt Acela; ci iată că după mine vine Unul, căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălțămintea picioarelor.” RCCV — FapteleApostolilor 13:25

  26 Fraților, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri. RCCV — FapteleApostolilor 13:26

  27 Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Isus; și, prin faptul că L-au osândit, au împlinit cuvintele Prorocilor, care se citesc în fiecare Sabat. RCCV — FapteleApostolilor 13:27

  28 Măcar că n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-L omoare. RCCV — FapteleApostolilor 13:28

  29 Și, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos de pe lemn și L-au pus într-un mormânt. RCCV — FapteleApostolilor 13:29

  30 Dar Dumnezeu L-a înviat din morți. RCCV — FapteleApostolilor 13:30

  31 El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii Lui înaintea norodului. RCCV — FapteleApostolilor 13:31

  32 Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, RCCV — FapteleApostolilor 13:32

  33 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” RCCV — FapteleApostolilor 13:33

  34 Că L-a înviat din morți, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: „Vă voi împlini, cu toată credincioșia, făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David.” RCCV — FapteleApostolilor 13:34

  35 De aceea mai zice și în alt Psalm: „Nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.” RCCV — FapteleApostolilor 13:35

  36 Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. RCCV — FapteleApostolilor 13:36

  37 Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea. RCCV — FapteleApostolilor 13:37

  38 Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor; RCCV — FapteleApostolilor 13:38

  39 și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise. RCCV — FapteleApostolilor 13:39

  40 Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în Proroci: RCCV — FapteleApostolilor 13:40

  41 „Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți; căci în zilele voastre, am să fac o lucrare pe care n-o veți crede nicidecum dacă v-ar istorisi-o cineva.” RCCV — FapteleApostolilor 13:41

  42 Când au ieșit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri. RCCV — FapteleApostolilor 13:42

  43 Și, după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. RCCV — FapteleApostolilor 13:43

  44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. RCCV — FapteleApostolilor 13:44

  45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și-l batjocoreau. RCCV — FapteleApostolilor 13:45

  46 Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. RCCV — FapteleApostolilor 13:46

  47 Căci așa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” RCCV — FapteleApostolilor 13:47

  48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. RCCV — FapteleApostolilor 13:48

  49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. RCCV — FapteleApostolilor 13:49

  50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. RCCV — FapteleApostolilor 13:50

  51 Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, RCCV — FapteleApostolilor 13:51

  52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. RCCV — FapteleApostolilor 13:52

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents