Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  FapteleApostolilor 15

  1 Câțiva oameni, veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau: „Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.” RCCV — FapteleApostolilor 15:1

  2 Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite; și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. RCCV — FapteleApostolilor 15:2

  3 După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. RCCV — FapteleApostolilor 15:3

  4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri, și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. RCCV — FapteleApostolilor 15:4

  5 Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise. RCCV — FapteleApostolilor 15:5

  6 Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. RCCV — FapteleApostolilor 15:6

  7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: „Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. RCCV — FapteleApostolilor 15:7

  8 Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. RCCV — FapteleApostolilor 15:8

  9 N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. RCCV — FapteleApostolilor 15:9

  10 Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? RCCV — FapteleApostolilor 15:10

  11 Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.” RCCV — FapteleApostolilor 15:11

  12 Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor. RCCV — FapteleApostolilor 15:12

  13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: „Fraților, ascultați-mă! RCCV — FapteleApostolilor 15:13

  14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. RCCV — FapteleApostolilor 15:14

  15 Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: RCCV — FapteleApostolilor 15:15

  16 „După aceea Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălța din nou: RCCV — FapteleApostolilor 15:16

  17 pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, RCCV — FapteleApostolilor 15:17

  18 zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie.” RCCV — FapteleApostolilor 15:18

  19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; RCCV — FapteleApostolilor 15:19

  20 ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. RCCV — FapteleApostolilor 15:20

  21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.” RCCV — FapteleApostolilor 15:21

  22 Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. RCCV — FapteleApostolilor 15:22

  23 Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii și frații: către frații dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! RCCV — FapteleApostolilor 15:23

  24 Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți Legea; RCCV — FapteleApostolilor 15:24

  25 noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, RCCV — FapteleApostolilor 15:25

  26 oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. RCCV — FapteleApostolilor 15:26

  27 Am trimis, dar, pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. RCCV — FapteleApostolilor 15:27

  28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, RCCV — FapteleApostolilor 15:28

  29 adică: să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși!” RCCV — FapteleApostolilor 15:29

  30 Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. RCCV — FapteleApostolilor 15:30

  31 După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. RCCV — FapteleApostolilor 15:31

  32 Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. RCCV — FapteleApostolilor 15:32

  33 După câtăva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. RCCV — FapteleApostolilor 15:33

  34 Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. RCCV — FapteleApostolilor 15:34

  35 Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului. RCCV — FapteleApostolilor 15:35

  36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” RCCV — FapteleApostolilor 15:36

  37 Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu; RCCV — FapteleApostolilor 15:37

  38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. RCCV — FapteleApostolilor 15:38

  39 Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. RCCV — FapteleApostolilor 15:39

  40 Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. RCCV — FapteleApostolilor 15:40

  41 El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. RCCV — FapteleApostolilor 15:41

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents