Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Numeri 26

  1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron: RCCV — Numeri 26:1

  2 „Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinților lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” RCCV — Numeri 26:2

  3 Moise și preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. Și au zis: RCCV — Numeri 26:3

  4 „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise și copiilor lui Israel, Domnul, când au ieșit din țara Egiptului.” RCCV — Numeri 26:4

  5 Ruben, întâiul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiților; Palu, din care se coboară familia paluiților; RCCV — Numeri 26:5

  6 Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Carmi, din care se coboară familia carmiților. RCCV — Numeri 26:6

  7 Acestea sunt familiile rubeniților: cei ieșiți la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. RCCV — Numeri 26:7

  8 Fiul lui Palu a fost: Eliab. RCCV — Numeri 26:8

  9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan și Abiram. Datan acesta și Abiram acesta au fost din cei ce erau chemați la adunare și care s-au răsculat împotriva lui Moise și Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului. RCCV — Numeri 26:9

  10 Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră și când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă. RCCV — Numeri 26:10

  11 Fiii lui Core n-au murit. RCCV — Numeri 26:11

  12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se coboară familia nemueliților; din Iamin, familia iaminiților; din Iachin, familia iachiniților; RCCV — Numeri 26:12

  13 din Zerah, familia zerahiților; din Saul, familia sauliților. RCCV — Numeri 26:13

  14 Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. RCCV — Numeri 26:14

  15 Fiii lui Gad, după familiile lor: din Țefon se coboară familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților; RCCV — Numeri 26:15

  16 din Ozni, familia ozniților; din Eri, familia eriților; RCCV — Numeri 26:16

  17 din Arod, familia arodiților; din Areli, familia areliților. RCCV — Numeri 26:17

  18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieșiți la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute. RCCV — Numeri 26:18

  19 Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. RCCV — Numeri 26:19

  20 Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Șela se coboară familia șelaniților; din Pereț, familia perețiților; din Zerah, familia zerahiților. RCCV — Numeri 26:20

  21 Fiii lui Pereț au fost: Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Hamul, din care se coboară familia hamuliților. RCCV — Numeri 26:21

  22 Acestea sunt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. RCCV — Numeri 26:22

  23 Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiților; din Puva, familia puviților; RCCV — Numeri 26:23

  24 din Iașub, familia iașubiților; din Șimron, familia șimroniților. RCCV — Numeri 26:24

  25 Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii trei sute. RCCV — Numeri 26:25

  26 Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se coboară familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel, familia iahleeliților. RCCV — Numeri 26:26

  27 Acestea sunt familiile zabuloniților, după numărătoarea lor: șaizeci de mii cinci sute. RCCV — Numeri 26:27

  28 Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. RCCV — Numeri 26:28

  29 Fiii lui Manase: din Machir se coboară familia machiriților. – Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiților. RCCV — Numeri 26:29

  30 Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se coboară familia iezeriților; Helec, familia helechiților; RCCV — Numeri 26:30

  31 Asriel, familia asrieliților; Sihem, familia sihemiților; RCCV — Numeri 26:31

  32 Șemida, familia șemidaiților; Hefer, familia heferiților. RCCV — Numeri 26:32

  33 Țelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Țelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. RCCV — Numeri 26:33

  34 Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci și două de mii șapte sute. RCCV — Numeri 26:34

  35 Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Șutelah se coboară familia șutelahiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan, familia tahaniților. RCCV — Numeri 26:35

  36 Iată fiii lui Șutelah: din Eran se coboară familia eraniților. RCCV — Numeri 26:36

  37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. RCCV — Numeri 26:37

  38 Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiților; din Așbel, familia așbeliților; din Ahiram, familia ahiramiților; RCCV — Numeri 26:38

  39 din Șufam, familia șufamiților; din Hufam, familia hufamiților. RCCV — Numeri 26:39

  40 Fiii lui Bela au fost: Ard și Naaman. Din Ard se coboară familia ardiților; din Naaman, familia naamaniților. RCCV — Numeri 26:40

  41 Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii șase sute. RCCV — Numeri 26:41

  42 Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Șuham se coboară familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor. RCCV — Numeri 26:42

  43 Toate familiile șuhamiților, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii patru sute. RCCV — Numeri 26:43

  44 Fiii lui Așer, după familiile lor: din Imna se coboară familia imniților; din Ișvi, familia ișviților; din Beria, familia beriiților. RCCV — Numeri 26:44

  45 Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiților; din Malchiel, familia malchieliților. RCCV — Numeri 26:45

  46 Numele fetei lui Așer era Serah. RCCV — Numeri 26:46

  47 Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după numărătoarea lor: cincizeci și trei de mii patru sute. RCCV — Numeri 26:47

  48 Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahțeel se coboară familia iahțeeliților; din Guni, familia guniților; RCCV — Numeri 26:48

  49 din Iețer, familia iețeriților; din Șilem, familia șilemiților. RCCV — Numeri 26:49

  50 Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. RCCV — Numeri 26:50

  51 Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare dintre copiii lui Israel: șase sute una de mii șapte sute treizeci. RCCV — Numeri 26:51

  52 Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: RCCV — Numeri 26:52

  53 Țara să se împartă între ei, ca să fie moștenirea lor, după numărul numelor. RCCV — Numeri 26:53

  54 Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieșiți la numărătoare. RCCV — Numeri 26:54

  55 Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; s-o ia în stăpânire după numele semințiilor părinților lor. RCCV — Numeri 26:55

  56 Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sunt în mare număr și între cei ce sunt în mic număr. RCCV — Numeri 26:56

  57 Iată leviții a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherșon se coboară familia gherșoniților; din Chehat, familia chehatiților; din Merari, familia merariților. RCCV — Numeri 26:57

  58 Iată familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Chehat a născut pe Amram. RCCV — Numeri 26:58

  59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi, în Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise și pe Maria, sora lor. RCCV — Numeri 26:59

  60 Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. RCCV — Numeri 26:60

  61 Nadab și Abihu au murit, când au adus înaintea Domnului foc străin. RCCV — Numeri 26:61

  62 Cei ieșiți la numărătoare, toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci și trei de mii. Ei n-au fost cuprinși în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. RCCV — Numeri 26:62

  63 Aceștia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise și preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. RCCV — Numeri 26:63

  64 Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aaron în pustiul Sinai. RCCV — Numeri 26:64

  65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustiu și nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.” RCCV — Numeri 26:65

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents