Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  32. kapitola — Menašše a Joziáš

  Zatiaľ čo júdske kráľovstvo za Chizkíjovej vlády prekvitalo, v dlhom období nepriaznivého panovania Menaššeho znova upadlo, pretože opäť ožilo pohanstvo a mnohých zlákala modloslužba. „Menašše však zviedol Júdsko i obyvateľov Jeruzalema páchať väčšie zlo ako národy, ktoré vyhubil Hospodin spred Izraelcov2. Paralipomenon 33,9. Slávne svetlo predošlých pokolení vystriedala tma povery a bludu. Vznikli a rozmohli sa veľké spoločenské neduhy, akými sú tyrania, útlak a nenávisť voči všetkému prospešnému. Namiesto spravodlivosti zavládlo násilie.PK 204.1

  No aj v týchto neutešených časoch žili tí, ktorí neprestali svedčiť o Bohu a o spravodlivosti. Skúšky, v ktorých Júdsko za vlády Chizkíju obstálo, pomohli mnohým zoceliť si povahu, ktorá sa teraz osvedčila ako hrádza proti vládnucej neprávosti. Títo jednotlivci obhajovali pravdu a spravodlivosť, čím podnecovali hnev Menaššeho a jeho poradcov, ktorí nestáli o nijakú nápravu vo svojom nesprávnom konaní a každý prejav nesúhlasu umlčali. „Menašše vylial aj mnoho nevinnej krvi, čím vrchovato naplnil Jeruzalem2. Kráľov 21,16.PK 204.2

  Jedným z prvých umlčaných bol Izaiáš, ktorý vyše pol storočia slúžil Júdsku ako Bohom ustanovený posol. „Iní zase zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpilovali, umierali vraždení mečom, túlali sa v ovčích a v kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zemeŽidom 11,36-38.PK 204.3

  Niektorí z tých, ktorých za Menaššeho vlády postihlo prenasledovanie, dostali poverenie zvestovať zvláštne posolstvo súdu. Prorok vyhlásil, že júdsky kráľ páchal „ohavnosti horšie než všetko, čo pred ním páchali“. Pre túto jeho svojvoľnosť sa jeho kráľovstvo rútilo do pohromy; jeho obyvatelia pôjdu čoskoro ako otroci do Babylona a tam sa stanú „korisťou všetkým svojim nepriateľom2. Kráľov 21,11.14. Hospodin však celkom neopustí tých, ktorí ho aj v cudzine uznajú za svojho vládcu. Možno podstúpia veľkú trýzeň, no Hospodin ich v určený čas vyslobodí, ako za najlepšie uzná sám. Veriaci budú mať v ňom bezpečné útočisko.PK 204.4

  Proroci neprestali svedomito upozorňovať a napomínať; pravdivo a smelo varovali Menaššeho a jeho národ. Tým, ktorí sa v Júdsku odvrátili od Hospodina, sa však prorocké posolstvá stávali terčom posmechu. Hospodin dopustil, aby im oddiel asýrskych vojakov zajal kráľa, čo mal byť náznak trestu, aký postihne ľud, ak naďalej zotrvá vo svojom odpore voči Bohu. Zajatého kráľa „poviazali okovami a odviedli do Babylona“, ich vtedajšieho hlavného mesta. V tejto situácii sa kráľ spamätal a „uchádzal sa o priazeň Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov. Keď sa k nemu modlil, on vypočul jeho úpenie a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Menašše spoznal, že Hospodin je Boh2. Paralipomenon 33,11-13. Toto pozoruhodné pokánie prišlo však príliš neskoro a nemohlo zachrániť kráľovstvo pred ničivým vplyvom dlhoročnej modloslužby. Mnohí z tých, ktorí sa potkli a padli, už nikdy nevstali.PK 205.1

  Medzi tými, ktorých život formovalo ovzdušie osudného odpadnutia Menaššeho, bol aj vlastný kráľov syn, ktorý nastúpil na trón ako dvadsaťdvaročný. O kráľovi Amónovi čítame: „Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, a slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im. Opustil Hospodina, Boha svojich otcov2. Kráľov 21,21.22. „Pred Hospodinom sa však nepokoril, ako sa pokoril jeho otec Menašše, ba Amón rozmnožil viny.“ Tento bezbožný kráľ však nevládol dlho. O dva roky po nástupe na trón ho v paláci zavraždili jeho služobníci. „Namiesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša2. Paralipomenon 33,23.25.PK 205.2

  Nástupom Joziáša na trón, na ktorom bude vládnuť tridsaťjeden rokov, začala oživovať nádej tých, ktorí úprimne verili, že úpadok kráľovstva sa zastavil, pretože nový kráľ, hoci len osemročný, sa bojí Boha a od začiatku „robil to, čo je správne v očiach Hospodinových; chodil celkom po cestách svojho otca Dávida a neodklonil sa ani naľavo, ani napravo2. Kráľov 22,2. Hoci sa narodil ako syn bezbožného kráľa a nebol bez pokušenia nasledovať svojho otca a hoci mal len málo poradcov, ktorí ho podporovali na správnej ceste, Joziáš zostal verný Bohu Izraela. Keďže rôzne bludy minulých pokolení mu boli výstrahou, rozhodol sa konať to, čo je správne a neupadnúť do bahna hriechu a poníženia, do ktorého upadol jeho otec i starý otec. „Neodklonil sa ani naľavo, ani napravo.“ Ako človek v zodpovednom postavení rozhodol sa žiť poslušne podľa Božích rád, určených vládcom Izraela, čím sa stal dobrým nástrojom v Božej ruke.PK 205.3

  Úprimní Júdejci si už mnoho rokov predtým, ako začal vládnuť Joziáš, kládli otázku, či Božie zasľúbenie oznámené v dávnych dobách Izraelcom sa môže vôbec niekedy splniť. Z ľudského hľadiska sa zdalo, že je takmer nemožné, aby sa Boží zámer s vyvoleným národom mohol uskutočniť. Odvrat od Boha v predošlých stáročiach postupom času len silnel. Príslušníci desiatich kmeňov boli rozohnaní medzi pohanmi. V pôvodnej vlasti zostal len kmeň Júda a Benjamin a podľa všetkého sa zdalo, že aj tie sa ocitli na pokraji mravnej a národnej záhuby. Proroci začali oznamovať úplné spustošenie ich krásneho mesta so Šalamúnovým chrámom, s ktorým spájali všetky svoje pozemské nádeje na dosiahnutie národnej slávy. Je vôbec možné, žeby Boh chcel zabudnúť na svoj slávnostný sľub, že vyslobodí tých, ktorí v neho veria? Môže zostatok verných dúfať v úsvit lepších čias, keď spravodlivých už tak dlho stíha prenasledovanie a svojvoľníkom sa darí?PK 206.1

  Tieto tiesnivé otázky vyslovil prorok Habakuk. Keď hľadel na postavenie verných, mučivú starosť svojho srdca vyjadril volaním: „Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ? Kričať k tebe: Násilie! A nepomáhaš? Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou; vzniká spor a škriepka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo nešľachetným obkľučuje spravodlivého, preto sa právo krivíHabakuk 1,2-4.PK 206.2

  Hospodin odpovedal na nárek svojich verných. Prostredníctvom svojho vyvoleného služobníka zjavil svoje odhodlanie potrestať neverný národ, ktorý slúžil pohanským bohom. Ešte za života tých, ktorí sa vtedy pýtali, čo ich čaká, Boh predivne usporiada záležitosti vládnucich národov zeme a vyvýši Babylončanov. Títo Chaldejci, národ „strašný a hrozný“, náhle prepadnú Júdsko ako Bohom povolaná metla (Habakuk 1,7). Poprední muži Júdska budú odvlečení do Babylona ako zajatci. Júdske mestá a dediny, polia a záhrady budú spustošené; nič nebude ušetrené.PK 206.3

  Habakuk sa pokorne sklonil pred zjavenou Božou vôľou vo viere, že aj týmto strašným súdom sa napĺňa Boží zámer s vyvoleným ľudom. Preto zvolal: „Či ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, Svätý môj?“ Keď sa potom veriacim okom podíval do najbližšej nesľubnej budúcnosti a neochvejnou vierou sa chopil vzácnych zasľúbení, ktoré zjavili lásku Boha svojim deťom, prorok dodal: „My nezomrieme!Habakuk 1,12. Týmto vyznaním viery zveril seba i každého veriaceho Izraelca do rúk láskyplného Boha.PK 206.4

  To však nebol jediný prejav Habakukovej pevnej viery. Keď pri istej príležitosti uvažoval o budúcnosti, povedal: „Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja budem striehnuť, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Hospodin mu odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiťHabakuk 2,1-4.PK 207.1

  Tá istá viera, ktorá Habakukovi a všetkým úprimným a spravodlivým v dňoch ťažkej skúšky dávala silu, aj dnes pomáha Božiemu ľudu. Veriaci kresťan sa má aj v najtiesnivejších chvíľach a za najťažších okolností celou dušou primknúť k Zdroju všetkého svetla a moci. Viera v Boha mu každodenne posilní dôveru a odvahu. „Spravodlivý zo svojej viery bude žiť.“ Ak človek slúži Bohu, nemusí malomyseľnieť, nemusí sa báť, nemusí váhať. Hospodin vrchovato splní očakávanie tých, ktorí v neho veria a obdaruje ich potrebnou múdrosťou.PK 207.2

  Apoštol Pavol celkom jasne svedčí, že Boh sa všestranne postará o každého pokušením stiesneného človeka. Apoštol dostal Božie uistenia: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Skúšaný Boží služobník vďačne a v plnej dôvere odpovedal: „Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkosti pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný2. Korinťanom 12,9.10.PK 207.3

  Vieru, o ktorej svedčili proroci a apoštolovia, potrebujeme v sebe posilňovať a rozvíjať. Je to viera, ktorá si privlastňuje Božie zasľúbenia a očakáva záchranu vtedy a tak, kedy a ako to za najvhodnejšie uzná Boh. Spoľahlivé prorocké slovo sa nakoniec splní pri slávnom advente nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista ako Kráľa kráľov a Pána pánov. Čas čakania sa môže zdať príliš dlhý, môžu nás tiesniť nepriaznivé okolnosti, ba môže cestou padnúť nejeden z tých, ktorým sme dôverovali. My však s prorokom, ktorý sa v dobe nebývalého odpadnutia vyvoleného ľudu od Boha snažil povzbudiť Júdejcov, smieme v neochvejnej viere vyhlásiť: „Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred ním celá zem!Habakuk 2,20. Majme vždy na zreteli potešujúce posolstvo: „Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní – nebude meškať... Spravodlivý zo svojej viery bude žiť!Habakuk 2,3.4.PK 207.4

  Videl som tvoje dielo, Hospodine.
  Oživ ho v najbližších rokoch.
  V najbližších rokoch urob ho známym,
  v hneve pamätaj na zľutovanie!
  PK 208.1

  Boh prichádza od Témanu
  a Svätý z vrchov Páran.
  Jeho veleba zakryla nebesá
  a zem je plná jeho chvály.
  On žiari ako svetlo,
  lúče mu z ruky šľahajú
  a tým je zahalená jeho moc.
  Pred jeho tvárou kráča mor
  a vzápätí mu ide nákaza.
  Zastane, premeriava zem,
  pozrie a pohne národmi.
  Rozpadnú sa večné vrchy,
  sklonia sa odveké kopce;
  jemu patria cesty večnosti...
  Vyjdeš na pomoc svojmu ľudu,
  na pomoc svojmu pomazanému...
  PK 208.2

  Hoci figovník nekvitne
  a ovocia niet na viničoch,
  a sklame úroda olív,
  polia nedodajú potravy,
  ulúpené sú ovce z košiara
  a dobytka nieto v stajniach,
  ja radovať sa budem v Hospodinovi,
  a jasať v Bohu mojej spásy.
  Hospodin Pán je moja sila
  .“ Habakuk 3,2-6.13.17-19.
  PK 208.3

  Habakuk nezostal sám, kto prinášal posolstvo jedinečnej nádeje a budúceho víťazstva, no aj neodkladného súdu. Za Joziášovej vlády počul Hospodinovo slovo aj Sofoniáš. Bola to jasná reč o následkoch trvalého odpadnutia od Boha, ktorá upozorňovala pravú cirkev, aká slávna budúcnosť ju čaká. Sofoniášove proroctvá o súde, ktorý postihne Júdsko, možno v plnom rozsahu vzťahovať na súdy, ktoré postihnú vzdorovitý svet v čase Kristovho druhého adventu:PK 208.4

  Blízko je veľký deň Hospodinov,
  blízko a veľmi sa náhli.
  Čuj, Hospodinov deň je trpký;
  kričať v ňom bude hrdina.
  PK 208.5

  Dňom prchkosti bude ten deň,
  dňom súženia a tiesne,
  dňom trosiek a pustošenia,
  dňom tmy a temnoty,
  dňom oblakov a mrákoty,
  dňom trúbenia a vojnového kriku
  proti opevneným mestám,
  proti vysokým cimburiam
  .“ Sofoniáš 1,14-16.
  PK 209.1

  Úzkosťou zovriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi. Ich krv bude vyliata ako prach... ani ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť. V deň prchkosti Hospodinovej v plameňoch jeho žiarlivosti celá zem bude strávená. Lebo úplný a náhly koniec pripraví všetkým obyvateľom zemeSofoniáš 1,17.18.PK 209.2

  Zhromaždite sa a zíďte sa,
  vy, národ bez hanby!
  Prv ako sa stane, čo je určené
  a váš deň odletí ako pleva;
  prv ako príde na vás páľava hnevu Hospodinovho,
  prv ako príde na vás deň hnevu Hospodinovho,
  hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme,
  ktorí plníte jeho nariadenia.
  Hľadajte spravodlivosť,
  hľadajte pokoru,
  azda sa ukryjete
  v deň hnevu Hospodinovho
  .“ Sofoniáš 2,1-3.
  PK 209.3

  V tom čase sa porátam so všetkými tými, ktorí ťa ponižovali; krívajúcich zachránim, rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. V tom čase vás privediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás priviesť k chvále a cti medzi všetkými národmi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel – hovorí HospodinSofoniáš 3,19.20.PK 209.4

  Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael,
  raduj sa a jasaj celým srdcom,
  dcéra Jeruzalema!
  Hospodin odňal rozsudky nad tebou,
  odvrátil tvojich nepriateľov.
  Hospodin, kráľ Izraela,
  je uprostred teba,
  nebudeš sa už báť zlého.
  PK 209.5

  V ten deň povedia Jeruzalemu:
  Neboj sa, Sion,
  nech neochabnú tvoje ruky!
  Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba
  ako zachraňujúci hrdina.
  On radostne zaplesá nad tebou
  obnoví ťa v svojej láske,
  bude s plesaním jasať nad tebou
  .“
  PK 210.1

  Sofoniáš 3,14-17.PK 210.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents