Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Život naplněný pokojem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Boží rodina

  Po celé věky se Pán snaží probudit v srdcích lidí pocit, že jsou součástí Boží rodiny. Buďme jeho spolupracovníky! Když je svět zaplavován nevěrou a odcizením, mají Kristovi učedníci zjevovat ducha, který vládne v nebi.ZNP 76.3

  Mluvte tak, jak by mluvil Kristus. Jednejte tak, jak by jednal on. Zjevujte stále vlídnost jeho povahy. Představujte bohatství lásky, která je základem všeho jeho učení a všeho jeho jednání s lidmi. I ti nejskromnější pracovníci, spolupracují-li s Kristem, jsou schopni se dotknout strun života druhých lidí, jejichž zvuk bude slyšet až na druhém konci světa a bude znít nekonečnými věky.ZNP 76.4

  Nebeské bytosti čekají na příležitost spolupracovat s lidmi, aby mohly světu ukázat, čím se tito lidé mohou stát a co všechno mohou ve spojení s Bohem udělat pro spásu těch, kteří jsou na pokraji záhuby. Užitečnost člověka, který není poznamenán sobectvím, který nechá na své srdce působit Ducha svatého a jehož život je plně zasvěcen Bohu, je bez hranic. Všem, kdo zasvěcují tělo, duši i ducha službě Bohu, se bude neustále dostávat nové tělesné, duševní a duchovní síly. Takovým jsou otevřeny nevyčerpatelné zásoby nebe. Kristus jim dává svého Ducha a život. Duch svatý uděluje nejvyšší energii, aby působila v mysli a srdci. Milostí, které se nám dostává, můžeme dosáhnout vítězství, o němž se zdálo, že ho pro naše falešné názory a představy, pro naše povahové kazy a pro naši malověrnost nelze dosáhnout.ZNP 76.5

  Každý, kdo se cele odevzdá Pánu do služby a nic si nenechává pro sebe, dostane sílu k dosažení nezměrných výsledků. Pro takové vykoná Bůh veliké věci. Zapůsobí na mysl lidí tak, že už na tomto světě se v jejich životech vyplní zaslíbení, která platí pro budoucnost.ZNP 76.6

  “Poušť i suchopár se rozveselí,
  rozjásá se pustina
  a rozkvete kvítím.
  Bujně rozkvete,
  radostně bude jásat a plesat.
  Bude jí dána sláva Libanónu,
  nádhera Karmelu a Šáronu.
  Ty uzří slávu Hospodinovu,
  nádheru našeho Boha.
  Dodejte síly ochablým rukám,
  pevnosti kolenům klesajícím.
  Řekněte plachým srdcím:
  ‘Buďte rozhodní, nebojte se!
  Hle, váš Bůh…’
  Tehdy se rozevřou oči slepých
  a otevřou se uši hluchých.
  Tehdy kulhavý poskočí jako jelen
  a jazyk němého bude plesat.
  Na poušti vytrysknou vody,
  potoky na pustině.
  Ze sálající stepi se stane jezero
  a z žíznivé země vodní zřídla…
  Bude tam silnice a cesta
  a ta se bude nazývat
  cestou svatou.
  Nebude se po ní ubírat nečistý,
  bude jen pro lid Boží.
  Kdo půjde po této cestě,
  nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.
  Nebude tam lev,
  dravá zvěř na ni nevstoupí,
  vůbec se tam nevyskytne,
  nýbrž půjdou tudy vykoupení.
  Ti, za něž Hospodin zaplatil,
  se vrátí.
  Přijdou na Sijón s plesáním
  a věčná radost bude na jejich hlavách.
  Dojdou veselí a radosti,
  na útěk se dají starosti a nářek.” Izajáš 35,1-10.
  ZNP 77.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents