Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Poslové naděje a lásky

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pravý Kristův služebník

  Když si Pavel uvědomil ohromující velikost Božího díla, zvolal: “Kdo je k takovému poslání způsobilý?” 2. Korintským 2,16. Kdo je schopen kázat Krista takovým způsobem, že jeho nepřátelé nenajdou žádný rozumný důvod, proč by měli Božím poslem nebo jeho poselstvím pohrdat? Pavel se snažil věřícím objasnit, jak velká odpovědnost spočívá na služebnících evangelia. Bůh může najít zalíbení v úsilí svých služebníků pouze tehdy, pokud spojí věrné zvěstování Božího slova s bezúhonným a zásadovým životem. Jedině tak mohou být prospěšní svým bližním. Dnešní služebníci, které stejně jako apoštola tíží vědomí velikosti Božího díla, mohou spolu s ním říct: “Kdo je k takovému poslání způsobilý?”PNL 188.1

  Někteří členové sboru Pavla obvinili, že ve svém prvním dopise chválil sám sebe. Nyní na to apoštol naráží a ptá se jich, zda jeho pohnutky opravdu posuzují takto: “To zase začínáme sami sebe doporučovat? Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás?” 2. Korintským 3,1. Když se věřící stěhovali, často si s sebou na nové místo přinášeli doporučující dopisy od sboru, k němuž až dosud patřili. Ale vedoucí představitelé a zakladatelé sborů taková doporučení nepotřebovali. Sami korintští věřící, kteří se vzdali modloslužby a uvěřili evangeliu, byli pro Pavla tím nejlepším doporučením. Tím, že přijali pravdu a změnili svůj život, jasně dosvědčovali, že Pavel věrně slouží Bohu a že je jako Kristův služebník oprávněn radit, kárat a napomínat.PNL 188.2

  Pavel považoval korintské věřící za svůj doporučující dopis. Napsal: “Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí.” 2. Korintským 3,2.3.PNL 188.3

  Obrácení hříšníci, kteří jsou posvěceni pravdou, jsou tím nejpřesvědčivějším důkazem, který je pro Božího služebníka ujištěním, že ho Bůh povolal ke zvěstování evangelia. Svědectví o tom, že byl pověřen apoštolským úřadem, je napsáno na srdcích obrácených křesťanů a potvrzují ho jejich proměněné životy. Žije v nich Kristus, naděje na slávu. Pohled na takové pečeti své služby je pro Boží služebníky velkým povzbuzením.PNL 188.4

  Ve prospěch práce dnešních Kristových služebníků by měly hovořit stejné důkazy, jaké podal o Pavlově úsilí korintský sbor. Přestože je dnes hodně kazatelů, schopných a posvěcených služebníků, naplněných Kristovou láskou, je velmi málo. Pýcha, samolibost, láska k světu, lpění na maličkostech, zahořklost, závist — takové ovoce nesou mnozí, kteří se hlásí ke křesťanství. Jejich životy, které jsou v příkrém rozporu s životem Spasitele, jsou často smutným svědectvím o charakteru kazatelské práce, skrze kterou byli obráceni.PNL 188.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents