Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Poslové naděje a lásky

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kristova láska

  Naléhavě a dojemně vyzývá apoštol korintské křesťany, aby se znovu zamysleli nad nedostižnou láskou svého Spasitele. Píše jim: “Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.” 2. Korintským 8,9. Víte, z jakých výšin k nám sestoupil a jak hluboce se pokořil. Když už vstoupil na cestu sebezapření a oběti, nevzdal se, dokud nepoložil svůj život. Dokud od trůnu nedošel ke kříži, nenašel klid.PNL 191.3

  Pavel jim dopodrobna vysvětlil, co pro ně Ježíš udělal. Chtěl, aby každý, kdo bude jeho dopis číst, plně pochopil obdivuhodnou Spasitelovu laskavost. Ukázal jim, jaký byl Kristus, když byl roven Bohu a když spolu s ním přijímal pocty andělů. Pak jim vylíčil jeho cestu až po nejhlubší a nejpotupnější pokoření. Apoštol byl přesvědčen, že kdyby jim dokázal objasnit, jak úžasnou oběť Vládce nebes přinesl, vymizelo by z jejich životů veškeré sobectví. Vyprávěl jim, jak Boží Syn odložil svou slávu, dobrovolně na sebe vzal lidskou přirozenost a pak se ponížil jako služebník. “V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži” (Filipským 2,8), aby pozvedl hříšné lidstvo, které propadlo zkáze, naplnil ho nadějí a radostí a daroval mu nebe.PNL 191.4

  Budeme-li zkoumat Boží povahu ve světle kříže, spatříme milost, laskavost a ochotu odpouštět spojenou s nestranností a spravedlností. Na trůnu uvidíme Ježíše, který na nohou, rukou a v boku nese znamení utrpení, jímž prošel, aby usmířil člověka s Bohem. Uvidíme Otce, který je věčný a přebývá v nepřístupném světle, ale přesto nás skrze zásluhy svého Syna přijímá. Mrak odvety, který hrozil jen bídou a zoufalstvím, se rozplynul ve světle vyzařujícím z kříže a odhalil slova napsaná Boží rukou: Žij, hříšníku, žij! Všichni, kdo litujete svých hříchů a věříte, žijte! Zaplatil jsem za vás výkupné.PNL 191.5

  Budeme-li uvažovat o Kristu, poznáme nekonečnou lásku. Jestliže budeme o této lásce hovořit, nebudou nám stačit slova. Když přemýšlíme o Ježíšově životě na zemi, o tom, jak se pro nás obětoval, o jeho službě v nebi, kde je naším Přímluvcem, a o příbytcích, které připravuje pro ty, kdo ho milují, pak můžeme v obdivu nad nekonečnou hloubkou Kristovy lásky zvolat: “V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.” 1. Janův 4,10 “Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími.” 1. Janův 3,1.PNL 192.1

  Tato láska hoří jako posvátný oheň v nitru každého pravého učedníka. Boží láska se zjevila v Kristu na této zemi. A právě zde se má odrážet v bezúhonných životech Božích dětí. Tak budou hříšníci přiváděni ke kříži, aby spatřili Božího beránka.PNL 192.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents