Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  I strid mot grundsatserna

  “Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret.” Här beskrivs klart och tydligt ett samhällssystem, där den lagstiftande makten vilar hos folket. Detta är ett ytterst slående bevis för, att Förenta Staterna är den i profetian omtalade nationen.DSS 425.2

  Men vad är “en bild åt vilddjuret”? och hur skall den uppstå? Bilden åstadkoms av det tvåhornade djuret och det är en bild åt det första djuret. Det kallas också en avbild av vilddjuret. För att få veta något om bildens natur och hur den kommer att uppstå, måste vi undersöka egenskaperna hos själva djuret, dvs. påvemakten.DSS 425.3

  Då den första kristna församlingen började bli moraliskt fördärvad, därför att den avvek från det rena evangeliet och införde hedniska seder och bruk, förlorade den Guds Ande och kraft. För att kunna härska över människornas samveten sökte den hjälp hos de världsliga makterna. Resultatet av detta blev påvedömet, en kyrka som härskade över statsmakterna och som använde sig av dessa för att befrämja sina egna avsikter, framförallt för att straffa “kätteri”. Skall Förenta Staterna kunna göra en bild av djuret, måste den kyrkliga makten komma att härska över statsmakterna på ett sådant sätt att statens myndighet också används av kyrkan för att befrämja dess egna avsikter.DSS 425.4

  Överallt där kyrkan har fått världslig makt, har den använts till att straffa dem som avvikit från dess lärosatser. Protestantiska samfund, som har följt i den romerska kyrkans fotspår genom att alliera sig med världsliga makter, har visat samma benägenhet att inskränka samvetsfriheten. Den engelska kyrkans långvariga förföljelse av de frikyrkliga är ett exempel på detta. Under 1500- och 1600-talet blev tusentals frikyrkopredikanter tvingade att lämna sina församlingar och många, både präster och lekmän, dömdes till böter, tortyr och martyrdöd.DSS 425.5

  Det var avfällighet som kom den kristna kyrkan att i början söka hjälp hos de borgerliga myndigheterna, och detta banade väg för påvedömet — djuret. Paulus skriver: “Ty först måste avfallet hava skett. . . fördärvets man hava trätt fram.” — 2 Tess. 2: 3. Så kommer också avfällighet inom kyrkan att bereda väg för vilddjurets bild.DSS 426.1

  Bibeln omtalar, att före Herrens ankomst skall ett religiöst avfall äga rum liknande det som inträffade under de första århundradena. “Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft.” — 2 Tim. 3: 1-5. “Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” — 1 Tim. 4: 1. Satan kommer att arbeta “med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster”. Och alla de som “icke gåvo kärleken till sanningen rum så att de kunde bliva frälsta” kommer att godta “villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen”. (2 Tess. 2: 9-11.) När detta stadium av ogudaktighet har uppnåtts, kommer samma resultat att följa som under de första århundradena.DSS 426.2

  De omfattande skiljaktigheterna i de protestantiska samfundens trosuppfattningar betraktas av många som ett avgörande bevis för, att inga försök att åstadkomma en påtvingad överensstämmelse i trosfrågor någonsin kommer att göras. Men det har under många år inom de protestantika samfunden funnits en stämning till förmån för ett samgående, grundat på gemensam trosuppfattning. För att åstadkomma en sådan union måste diskussion om sådana saker, där alla inte är överens undvikas — hur nödvändigt det än må vara från biblisk ståndpunkt.DSS 426.3

  I en predikan som hölls 1846, förklarade Charles Beecher: “De evangeliska protestantiska kyrkosamfunden, ända upp i toppskikten, formas inte bara under en fruktansvärd press av enbart människofruktan. De lever, andas och arbetar dessutom under förhållanden som är totalt korrumperade och som vid varje tillfälle vädjar till alla lägre sidor i deras natur att förtiga sanningen och böja knä för avfälligheten. Var det inte så det gick med den romerska kyrkan? Lever vi inte dess liv på nytt? Och vad är det som väntar oss i den närmaste framtiden? Ett nytt allmänt kyrkomöte! En världskonvention! Evangelisk allians och universell trosbekännelse!” — Predikan över “The Bible a Sufficient Creed”, hållen vid Fort Wayne, Indiana, 22 febr. 1846. Och när man kommit så långt är det bara ett steg som återstår till användandet av makt för att uppnå full enighet.DSS 427.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents