Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 28—Domens dag

  Den avslutande domen finns utförligt beskriven i Bibeln. Där talas om domsböcker, vem som är domare och försvarare, men också vem som deltar och var domen äger rum.“Medan jag ännu såg härpå”, säger profeten Daniel, “blevo troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen därpå voro av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom; tusen gånger tusen voro hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo upplåtna.” — Dan. 7: 9, 10.DSS 460.1

  Så beskriver profeten sin syn om den stora och högtidliga dag, då hela jordens domare skall undersöka människornas liv och karaktär och då var och en skall få “efter sina gärningar”. “En som var gammal”, är Gud, Fadern. Psalmisten säger: “Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.” — Ps. 90: 2. Han som är källan till allt liv, upphovet till alla lagar, leder rättsförhandlingarna. Och heliga änglar som räknas i tusen gånger tusen och tiotusen gånger tiotusen är, såsom tjänare och vittnen, närvarande vid denna upphöjda domstol.DSS 460.2

  “Sedan fick jag i min syn om natten se, huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.” — Dan. 7: 13, 14. Den Kristi ankomst som här skildras, är inte hans andra ankomst till jorden. Han kommer till “den gamle” i himmelen för att ta emot herradöme och ära och rike som skall ges honom när han avslutar sin medlartjänst. Det var denna ankomst och inte hans återkomst till jorden som enligt den profetiska förutsägelsen skulle inträffa vid slutet av de 2.300 dagarna år 1844. Följd av himmelens änglar går vår store Överstepräst in i det allraheligaste, där han träder fram inför Guds ansikte för att utföra den sista delen i sin tjänst för människorna. Han utför en undersökande dom och bringar försoning för alla som visar sig ha rätt att få åtnjuta denna.DSS 460.3

  Den avbildliga offertjänsten visar, att endast de som hade kommit fram inför Gud med bekännelse och ånger och som på grund av syndoffrets blod hade fått sina synder överförda till helgedomen, hade någon del i tjänsten på försoningsdagen. Så är det också på den sista stora försoningsdagen under den undersökande domen. Bara de som bekänt sig vara Guds barn, kommer att få sin sak upptagen till behandling. Domen över de ogudaktiga är ett annat och särskilt verk, som kommer att äga rum senare. “Tiden är inne, att domen skall begynna, och det på Guds hus, men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium?” — 1 Petr. 4: 17.DSS 461.1

  Domsutslaget kommer att avgöras efter de himmelska böcker, där människors namn och gärningar finns införda. Profeten Daniel säger: “Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo upplåtna.” Johannes beskriver i Uppenbarelseboken samma scen och tillägger: “En annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.” — Upp. 20:12.DSS 461.2

  Livets bok innehåller namnen på alla dem som någonsin har börjat att tjäna Gud. Jesus bjöd sina lärjungar: “Glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.” — Luk.10: 20. Paulus talar om sina trofasta medarbetare, “vilkas namn äro skrivna i livets bok”. (Fil. 4:3.) Daniel såg framåt i tiden till “en tid av nöd vars like icke har funnits, och förklarade att Guds folk skall bli befriat “alla de. . . som finnas skrivna i boken”. Och Johannes säger i Uppenbarelseboken att endast de skall få komma in i Guds stad vilkas namn “äro skrivna i livets bok, Lammets bok”. (Dan. 12: 1; Upp. 21: 27.)DSS 461.3

  “En minnesbok” har skrivits inför Gud i vilken finns upptecknade de goda gärningar som utförts. Den har skrivits “till åminnelse av dessa som frukta Herren och tänka på hans namn”. (Mal. 3:16.) Deras trosfyllda ord och deras kärleksgärningar har upptecknats i himmelen. Nehemja antyder detta förhållande när han säger: “Tänk fördenskull på mig, min Gud, och låt icke de fromma gärningar bliva utplånade, som jag har gjort för min Guds hus.” — Neh. 13: 14. I Guds minnesbok finns varje rättfärdighetens gärning förevigad. Varje övervunnen frestelse, allt ont som har övervunnits, varje vänligt och medkännande ord som sagts, har noggrant blivit inskrivet i den. Varje uppoffrande handling, varje lidande och varje sorg som har burits för Kristi skull, har blivit upptecknad. Psalmisten säger: “Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.” — Ps. 56: 8.DSS 461.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents