Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Slutuppgörelsen börjar

  Efter det att översteprästen i den avbildliga tabernakeltjänsten hade utfört försoning för Israel kom han ut och välsignade församlingen. På samma sätt skall Kristus vid avslutningen av sin medlartjänst uppenbaras “utan synd till frälsning” (Hebr. 9: 28) för att välsigna sitt väntande folk med evigt liv. På samma sätt som prästen, då han skulle avlägsna folkets synder från helgedomen bekände dem över bockens huvud, så skall Kristus lägga alla dessa synder på Satan, som är syndens upphovsman. Bocken som bar Israels synder sändes “ut i vildmarken” (3 Mos. 16: 22). Så kommer Satan, som bär skulden för de synder som han har förlett Guds folk att begå, att under tusen år bli begränsad till denna jord. Då är jorden öde och obebodd. Till sist skall han få lida syndens fulla straff i den eld som utrotar de ogudaktiga. Så kommer återlösningens stora plan att vara förverkligad, när synden har utrotats och alla de som har varit villiga att avstå från det onda har blivit befriade.DSS 466.2

  Vid den tidpunkt som hade fastställts för domen vid slutet av de 2.300 dagarna år 1844, började arbetet med undersökningen och utplånandet av synden. Alla som någon gång har bekänt sig tro på Kristi namn måste gå igenom denna granskande undersökning. Både levande och döda skall dömas “efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna”.DSS 466.3

  Människorna kommer inte att få förlåtelse för de synder som de inte har ångrat och övergett. Dessa blir inte utstrukna ur böckerna utan står som ett vittnesmål mot syndaren på Guds dag. Han kan ha begått sina onda gärningar i dagens ljus eller i nattens mörker, men de är synliga och uppenbara för Honom som vi har att göra med. Guds änglar har bevittnat varje synd och infört dem i denna ofelbara domsbok. Synden kan döljas, förnekas och undanhållas far eller mor, hustru, barn eller kamrater. Ingen utom de skyldiga själva kanske når den minsta misstanke om att en orätt har begåtts men den ligger blottad och uppenbar för de himmelska väsendenas blickar. Nattens djupaste mörker, den mest skickliga förställning räcker inte för att dölja en enda tanke för den Eviges kännedom. Gud har en noggrann förteckning över varje oriktig framställning och varje syndig handling. Han låter sig inte bedras av en skenbar fromhet. Han gör inte några misstag i sin bedömning av karaktären. Människor kan kanske låta sig bedras av dem som är fördärvade i sinnet, men Gud genomskådar all förställning och läser människans innersta liv.DSS 467.1

  Hur allvarlig är inte denna tanke. Den ena dagen efter den andra går in i evigheten och bär med sig sin berättelse till de himmelska böckerna. Ord som en gång uttalats och handlingar som en gång är gjorda, kan aldrig återkallas. Änglar har skrivit ned både gott och ont. Den mäktigaste erövrare i världen kan inte förändra denna framställning ens för en enda dag. Våra handlingar, våra ord och även våra hemliga bevekelsegrunder, allt har sin betydelse vid avgörandet av vårt öde till frälsning eller undergång. Även om vi kanske kan glömma dem kommer de att bära sitt vittnesmål till vårt försvar eller till vår fördömelse.DSS 467.2

  På samma sätt som ansiktsdragen återges med osviklig exakthet på fotografens känsliga film, innehåller dessa böcker däruppe en sann skildring av karaktären. Ändå bekymrar sig många inte för den räkenskap som skall framläggas för de himmelska väsendenas blickar. Om den slöja som döljer den synliga världen från den osynliga kunde avlägsnas, så att människorna kunde se en ängel som skriver ned varje ord och varje handling, som de måste möta på nytt i domen, hur många ord som dagligen blir sagda, skulle då inte bli osagda? Hur många handlingar skulle då inte bli ogjorda?DSS 467.3

  I domen kommer man att noga granska hur vi använt oss av varje enskild gåva. Hur har vi använt det pund som Herren har lånat oss? Kommer han att få sitt eget tillbaka med ränta när han kommer? Har vi använt de förmågor och krafter som blivit oss anförtrodda, både de andliga och de fysiska, till Guds ära och till välsignelse för världen? Hur har vi använt vår tid, vår penna, vår röst, våra medel, vårt inflytande? Vad har vi gjort för Kristus genom att hjälpa de fattiga, de lidande, de föräldralösa eller änkorna? Gud har gjort oss till förvaltare av hans heliga Ord. Vad har vi gjort med ljuset och sanningen som anförtrotts oss för att göra människorna visa till frälsning? Enbart bekännelsen att vi tror på Kristus har inget värde. Bara den kärlek som visar sig i gärningar, kommer att räknas som äkta. Det är endast kärleken som gör en handling värdefull i Guds ögon. Han godkänner och belönar allt som görs av kärlek, oavsett hur litet det är, efter mänskligt sätt att bedöma.DSS 468.1

  Människors dolda själviskhet uppenbaras i himmelens böcker. Där står allt om försummade plikter mot medmänniskorna, om Frälsarens krav som blivit glömda. Där får de se hur ofta Satan fick den tid, de tankar och de krafter som hörde Kristus till. Det är en sorglig berättelse som änglarna för med sig till himmelen. Intelligenta människor som bekänner sig följa Kristus, koncentrerar sig på att samla jordiska ägodelar och att njuta av de materiella glädjeämnena. Pengar, tid och krafter offras på fåfängans och njutningens altare, men få ögonblick används till bön och studium av Bibeln, till själens ödmjukande och till bekännelse av synd.DSS 468.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents