Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Som välgörare och världsräddare

  Under det att han uppträder inför människorna som en stor läkare som kan bota alla deras sjukdomar, kommer han att åstadkomma sjukdom och katastrofer, så att folkrika städer läggs i ruiner och avfolkas. Redan nu är han i verksamhet. I olyckor och katastrofer till sjöss och på land, i stora eldsvådor, i väldiga cykloner och fruktansvärda oväder, översvämningar, tidvattensvågor och jordbävningar på alla platser och i otaliga former utövar Satan sin makt. Han sveper bort mognande skördar, med hungerkatastrofer och misär som följd. Han tillför luften en dödsbringande komponent och tusentals omkommer därigenom. Dessa hemsökelser kommer att bli mer och mer vanliga och mer förödande. Katastrofer kommer att drabba både människor och djur. “Jorden sörjer och tvinar bort”, “vad högt är bland jordens folk försmäktar. Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet.” — Jes. 24: 4, 5.DSS 564.1

  Så kommer den store förföraren att få människorna att tro att de som tjänar Gud är orsaken till dessa olyckor. De människor som har ådragit sig Herrens ogillande kommer att lägga skulden för alla sina svårigheter på dem som på grund av sin lydnad mot Guds bud, är en ständig tillrättavisning för överträdarna. Man kommer att förklara att människor förolämpar Gud genom att överträda söndagssabbaten. Denna synd, säger man, har orsakat olyckor som inte kommer att upphöra förrän söndagsfirandet blir rigoröst genomdrivet. De som framhåller det bibliska sabbatsbudets krav och inte visar aktning för söndagen orsakar svårigheter för folket och hindrar dem från att återvinna Guds välbehag och att åter kunna vinna materiellt välstånd.DSS 564.2

  Samma beskyllning som under gångna tider riktades mot Guds tjänare, återupprepas och med skäl som är lika illa grundade: “Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: ‘Är du här, du som drager olycka över Israel?’ Han svarade: ‘Det är icke jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att I övergiven Herrens bud, och därmed att du följer efter Baalerna’.” — 1 Kon. 18: 17, 18. När folkets vrede upphetsas genom falska beskyllningar, kommer de att uppträda mot Guds sändebud på samma sätt som det avfallna Israel gjorde mot Elia.DSS 564.3

  Den undergörande makt som kommer till uttryck genom spiritismen kommer att utöva sitt inflytande mot dem som väljer att lyda Gud mer än människor. Budskap från andarna kommer att förklara, att Gud har sänt dem för att undervisa dem som förkastar söndagen om deras misstag och att landets lagar skall lydas som Guds lag. De kommer att beklaga den stora ogudaktigheten i världen och stödja de religiösa förkunnarnas påståenden att omoralen är en följd av söndagens vanhelgande. En enorm förbittring kommer därigenom att skapas mot alla som vägrar att godta deras budskap.DSS 565.1

  Satans tillvägagångssätt i denna sista kamp mot Guds folk är detsamma som det han använde, då han började den stora konflikten i himmelen. Han påstod att han ville befästa den gudomliga regeringens stabilitet, samtidigt som han i hemlighet satte in all sin kraft på att omstörta den. Och det verk som han själv utförde, beskyllde han de lojala änglarna för. Samma bedrägliga politik har kännetecknat den romerska kyrkans historia. Den har utgett sig för att uppträda som Herrens ställföreträdare, samtidigt som den har upphöjt sig över Gud och förändrat hans lag. De som led döden för sin trohet mot evangelium, blev under påvedömet fördömda som onda människor. Man förklarade att de stod i förbund med Djävulen. Alla medel användes för att dra vanära över dem och framställa dem, både i folkets och till och med i deras egna ögon, som de värsta förbrytare. Så kommer det också att bli nu. Samtidigt som Satan söker utplåna dem som hedrar Guds lag, kommer han att anklaga dem som lagbrytare, som människor som vanärar Gud och drar straffdomar över världen.DSS 565.2

  Gud tvingar aldrig någons vilja eller samvete. Men Satan försöker ständigt genom grymhet att tilltvinga sig makten över dem som han inte kan förföra. Fruktan och brutalitet är de medel som han använder för att få makt över samvetet och tillförsäkra sig tillbedjan. För att åstadkomma detta arbetar han genom både religiösa och världsliga myndigheter och förmår dem att inskärpa mänskliga lagar som strider mot Guds lag.DSS 566.1

  De som ärar den bibliska vilodagen kommer att bli fördömda som fiender till lag och ordning. De kommer att framställas som orsaken till omoral, anarki och sedligt fördärv. Därigenom drar de Guds straffdomar över jorden. Deras samvetsbetänkligheter kommer att fördömas som fanatism, omedgörlighet och förakt för myndigheter. De kommer att anklagas för illojalitet mot landets regering. Präster som förnekar den gudomliga lagens giltighet, kommer att från talarstolarna framhålla att det är människans plikt att lyda de världsliga myndigheterna, vilka tillsatts av Gud. De som håller Guds bud kommer att i lagstiftande församlingar och inför domstolar framställas i ett felaktigt ljus och fördömas. Deras ord kommer att förvrängas. Deras bevekelsegrunder kommer att på det grövsta misstolkas.DSS 566.2

  När de protestantiska kyrkosamfunden förkastar de klara, bibliska bevisen för Guds lags giltighet, kommer de att längta efter att tysta dem, vilkas tro de inte kan rubba genom att hänvisa till Bibeln. Utan att själva vara medvetna om det, ger de sig nu in på en kurs som kommer att leda till förföljelse av dem som av samvetsskäl vägrar, att göra det som den övriga kristenheten gör, nämligen erkänna den påviga vilodagens anspråk.DSS 566.3

  Framstående män inom kyrka och stat förenar sig i försök att muta, övertala eller tvinga alla samhällsklasser att fira söndagen. Bristen på gudomlig auktoritet ersätts av förbud och förtryck. Politisk korruption utplånar kärleken till det som är rätt och aktningen för det som är sant. För att vinna popularitet kommer myndigheter och lagstiftare till och med i det fria Amerika att ge efter för folkets krav och utfärda lagar som inskärper helighållandet av söndagen. Samvetsfriheten, som har kostat så stora offer, kommer inte längre att respekteras. I den kamp som snart börjar, skall vi få se profetens ord förverkligas: “Draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.” — Upp. 12: 17.DSS 566.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents