Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Auktoritetstro kan vilseleda

  Då Kristus kom och talade livets ord, lyssnade folket gärna till honom. Många, även prästerna och de skriftlärda, trodde på honom. Men översteprästerna och ledarna för nationen hade bestämt sig för att fördöma och förkasta hans lära. Även om de inte fann någon grund för anklagelserna mot honom och fastän de inte kunde undgå att märka den gudomliga vishet och kraft som fanns i hans ord, stod deras fördomar i vägen för dem. De förkastade de klaraste bevisen för att han var Messias, eftersom de inte ville bli hans lärjungar. Dessa Jesu motståndare var människor som folket från barndomen hade lärts att betrakta med vördnad och vilkas auktoritet de var vana att obetingat böja sig för. “Hur kommer det sig”, frågade de, “att våra rådsherrar och skriftlärde inte tror på Jesus? Borde inte dessa fromma män ta emot honom, om han nu är Kristus?” Det var inflytande från sådana lärare som kom judafolket att förkasta sin Frälsare.DSS 570.2

  Den anda som drev dessa präster och ledare, uppenbaras alltjämt hos många som har en hög bekännelse. De vill inte studera Bibeln eller vad den säger om de särskilda sanningar som gäller vår tid. De hänvisar till sitt stora medlemsantal, sitt välstånd och sin popularitet. Med förakt ser de på dem som försvarar sanningen, eftersom de är få, fattiga, impopulära och därför att de har en tro som skiljer dem från världen.DSS 570.3

  Kristus förutsåg att den oberättigade auktoritet som fariséerna och de skriftlärde gav sig sken av att äga, inte skulle försvinna när judafolket skingrades. Med profetisk blick såg han att mänsklig myndighet skulle upphöjas till att härska över samvetet, något som har varit till stor förbannelse för Guds församling ned genom alla tider. Hans fruktansvärda dom över de skriftlärda och fariséerna och hans varningar till folket att inte följa dessa blinda ledare skrevs ned som en förmaning för kommande släkten.DSS 571.1

  Den romerska kyrkan ger prästerna ensamrätt till att tolka Bibeln. Eftersom de anser att endast prästerskapet kan förklara Bibeln hålls den borta från folket. Trots att Reformationen gav Bibeln till alla, är det alltjämt just denna princip som Rom genomdrivit, som hindrar många protestanter från att studera Bibeln på egen hand. De har lärts att godta dess lära som den tolkas av kyrkan. Tusentals människor vågar därför inte godkänna något som strider mot deras trosbekännelse eller den lära som deras samfund en gång har godkänt, hur klart den än finns uppenbarad i Bibeln.DSS 571.2

  Trots att Bibeln är full av varningar mot falska lärare, är många villiga att överlämna omsorgen om sitt andliga väl till prästerna. Det finns idag tusentals kristendomsbekännare som inte kan ge något annat skäl för den tro de hävdar, än att de har blivit undervisade så av sina religiösa ledare. De låter Frälsarens undervisning gå sig nästan obeaktad förbi och visar en obetingad tillit till vad deras präster har sagt. Men är prästerna ofelbara? Hur kan vi låta dem vägleda oss, om vi inte i överensstämmelse med Bibeln vet att de har ljuset? Bristen på moraliskt mod att lämna världens breda vägar får många att följa i de lärda männens fotspår. De är ovilliga att undersöka saken själva. Därför blir de hjälplöst fångade i villfarelsens bojor. De inser att sanningen för vår tid klart framställs i Bibeln. De känner att den helige Andes kraft följer dess förkunnelse. Men de låter motståndet från deras prästers sida vända dem bort från ljuset. Även om förnuftet och samvetet är överbevisat, vågar dessa människor, som är vilseförda, inte tänka annorlunda än sina predikanter. Deras personliga uppfattning och deras eviga intressen offras av hänsyn till en annans otro, stolthet eller fördomar.DSS 571.3

  Många är de sätt på vilka Satan verkar genom mänskligt inflytande för att binda sina fångar. Han försäkrar sig om stora skaror, genom att binda dem med sympatins silkessnören till personer som är fiender till Kristi kors. Hurdana dessa band än är, mellan föräldrar och barn, mellan äkta makar eller umgängesvänner så blir verkan densamma. Sanningens motståndare vill härska över samvetet. De som påverkas av dem har inte mod eller självständighet nog för att följa sin egen överbevisning om pliktens väg.DSS 571.4

  Sanningen och Guds härlighet är oskiljbara. Med Bibeln inom räckhåll för oss är det omöjligt för oss att ära Gud med felaktiga uppfattningar. Många påstår att det är likgiltigt vad man tror, bara man lever rätt. Men livet präglas av tron. Om ljus och sanning erbjuds oss men vi inte vill använda tillfället för att lyssna och se, förkastar vi det i själva verket. Då väljer vi mörkret framför ljuset.DSS 572.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents