Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Villighet att ta emot undervisning

  Bibeln borde aldrig studeras utan bön. Endast den helige Ande kan lära oss betydelsen av det som är lätt att förstå och hindra oss från att förvränga sanningar som är svåra att förstå. Himmelska änglar har till uppgift att bereda våra sinnen, så att vi kan förstå Bibeln, gripas av dess skönhet, förmanas av dess varningar och upplivas och styrkas av löftena. Psalmistens bön måste bli vår egen: “Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.” — Ps. 119: 18. Det ser ofta ut som om frestelser skulle vara omöjliga att stå emot. Orsaken är att den som frestas, har försummat bön och bibelstudium och därför inte så lätt kan minnas Guds löften eller möta Satan med Bibelns vapen. Men änglar omger dem som är villiga att ta emot undervisning om gudomliga ting. I stunder av stor nöd kommer de att påminna dem om de sanningar som är nödvändiga. “När fienden bryter fram lik en ström, skall Herrens andedräkt förjaga honom.” — Jes. 59: 19.DSS 574.1

  Jesus lovade sina lärjungar: “Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” — Joh. 14: 26. Men Kristi undervisning måste tidigare ha lagrats i våra sinnen för att Guds Ande skall kunna påminna oss om den i tider av fara. “Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta”, sade David, “för att jag icke skall synda mot dig.” — Ps. 119: 11.DSS 574.2

  Alla som sätter värde på sitt eviga väl bör vara på vakt mot skepticismens angrepp. Själva sanningens grundvalar kommer att angripas. Det är omöjligt att hålla sig utom räckhåll för den moderna skepticismens sarkasmer och sofismer och dess lömska och giftiga läror. Satan anpassar sina frestelser för alla klasser. Han angriper de okunniga med gyckel och hån, medan han möter de lärda och upplysta med vetenskapliga invändningar och filosofiska argument. Avsikten är att skapa misstro till eller förakt för Bibeln. Även oerfarna unga människor vågar sig på att antyda tvivel på kristendomens grundläggande principer. Denna ungdomliga skepticism har, hur ytlig den än är, sitt inflytande. Många påverkas att gyckla med sina fäders tro och håna nådens Ande. (Heb.10: 29.) Många vilkas liv gett löften om att bli till Guds ära och en välsignelse för världen, förstörs av otrons fördärvbringande atmosfär. Alla som litar på mänskliga avgöranden och tror sig om att kunna förklara gudomliga hemligheter och nå fram till sanningen utan hjälp av Guds vishet, fångas i Djävulens snaror.DSS 574.3

  Vi lever i den allvarligaste perioden av denna världs historia. Det slutliga ödet för jordens myllrande miljoner skall nu avgöras. Vår egen framtida välfärd och andras frälsning beror på den kurs vi väljer. Sanningens Ande måste leda oss. Var och en som följer Kristus bör allvarligt fråga: “Herre, vad vill du att jag skall göra?” Vi behöver ödmjuka oss inför Herren i fasta och bön. Vi behöver meditera mycket över hans Ord, framför allt det som gäller domen. Vi bör nu söka en djup och levande erfarenhet av det som hör Gud till. Det finns inte ett ögonblick att förspilla. Händelser av den största betydelse äger rum runt omkring oss. Vi vistas på Satans förhäxade mark. Sov inte, Guds väktare! Fienden lurar i närheten, avvaktande ett lägligt tillfälle. När ni blir likgiltiga och sömniga, kommer han att angripa och göra er till sitt byte.DSS 575.1

  Många missförstår sitt förhållande till Gud. De smickrar sig själva med att de inte gör onda gärningar. Därmed glömmer de goda och ädla handlingar som Gud väntar av dem, men som de har försummat. Det räcker inte med att de är träd i Guds trädgård. De skall också bära den frukt som Gud väntar av dem. Han håller dem ansvariga för att de underlåter att göra allt det goda, som de genom hans nåd kunde ha gjort. I himmelens böcker står det om dem att de utsuger jorden. Men inte ens denna grupp av människor är utan hopp. Den eviga kärleken talar ännu i sin välvillighet till dessa som har missbrukat Guds nåd och inte gett akt på hans barmhärtighet. Därför säger han: “Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig! Sen därför noga till huru I vandren! . . . och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond.” — Ef. 5: 14-16.DSS 575.2

  När prövningens tid kommer skall det visa sig vilka som har gjort Guds ord till en norm för sitt liv. Om sommaren är det inte någon större skillnad på de vintergröna träden och de andra träden. Men när vinterstormarna sätter in, står de vintergröna oförändrade, under det att de andra träden fäller sina blad. Så kan en falsk kristendomsbekännare kanske inte nu skiljas från en sann kristen, men tiden är nära då skillna­den skall bli uppenbar. Låt motstånd uppstå, låt religiös fana­tism och intolerans åter komma till makten, låt förföljelse komma och de halvhjärtade och hycklarna kommer att vack­la och överge tron. Men den sanne kristne kommer att stå fast som en klippa. Hans tro kommer att bli starkare, hans hopp ljusare än under medgångens tid.DSS 576.1

  Psalmisten säger: “Jag begrundar dina vittnesbörd.” “Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lög­nens vägar.” — Ps. 119: 99, 104.DSS 576.2

  “Säll är den människa som har funnit visheten.” “Han är lik ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken, ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke, utan bevarar sina löv grönskande; och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke och upphör ej heller att bära frukt.” — Ords. 3: 13; Jer. 17: 8.DSS 576.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents