Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa för hela människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 39: Kunskapen man får genom Guds ord

  Hela Bibeln är en uppenbarelse av Guds härlighet i Kristus. När vi tar emot Guds ord, tror på det och lyder det, blir det ett kraftfullt medel som förvandlar karaktären. Det är den stora drivfjädern, den återhållande kraften, som väcker nytt liv i de fysiska, mentala och andliga förmågorna, och styr livet in på rätt väg.HHM 269.6

  Orsaken till att de unga, och även de äldre, så lätt leds in i frestelse och synd är att de inte studerar Guds ord och begrundar det som de borde. De har inte en fast, beslutsam viljekraft som kommer till uttryck i livet och karaktären, därför att de försummar den heliga undervisningen i Guds ord. De gör inga allvarliga ansträngningar för att rikta sina sinnen till det som skulle inspirera till rena, heliga tankar, och vända dem bort från det som är orent och osant. Det är få som väljer den goda delen, och, likt Maria, sitter vid Jesu fötter för att lära av den gudomlige Läraren. Det är få som bevarar hans ord i sina hjärtan och lever efter det.HHM 269.7

  När man tar emot Bibelns sanningar kommer detta att ha en upplyftande inverkan på sinnet och själen. Om Guds ord uppskattades som det borde, skulle både unga och äldre ha en inre rättskaffenhet och principfasthet som skulle göra det möjligt för dem att stå emot frestelser.HHM 270.1

  Man borde skriva och undervisa om det dyrbara som finns i de heliga Skrifterna. Man borde använda sin tankeförmåga, sina anlag och sina största mentala krafter till att studera Guds tankar. Studera inte människors filosofiska antaganden, utan studera den filosofi som kommer från honom som är sanningen. Ingen annan litteratur kan jämföras med den i värde.HHM 270.2

  Den som har sitt sinne vänt till det jordiska finner ingen glädje i att fördjupa sig i Guds ord, men den som har ett sinne som är förnyat av den helige Ande ser den gudomliga skönheten och det himmelska ljuset som lyser fram från de heliga sidorna. Det som var en öde öken för det sinne som var upptaget av det jordiska, blir för det andliga sinnet ett land med levande strömmar.HHM 270.3

  Kunskapen om Gud, så som den är uppenbarad i hans ord, är den kunskap vi skall ge till våra barn. Från det att de är små och deras förstånd börjar utvecklas borde vi bekanta dem med Jesu namn och liv. Det första de borde lära sig är att Gud är deras Far. Det första de borde öva sig i är kärleksfull lydnad. Läs Guds ord för dem på ett vördnadsfullt och ömt sätt, och upprepa det i avsnitt som är lämpade för deras förstånd och anpassade för att väcka deras intresse. Och låt dem framför allt få lära sig om Guds kärlek uppenbarad i Kristus, med dess stora lärdom:HHM 270.4

  “Om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.” 1 John 4:11.HHM 270.5

  De unga bör göra Guds ord till mat för själen och sinnet. Låt Kristi kors bli huvudämnet i all utbildning, det centrala i all undervisning och allt studium. Låt det bli en del av det dagliga livets erfarenheter. På det sättet kommer Frälsaren att bli en daglig följeslagare och vän för de unga. Varje tanke kommer att föras till lydnad under Kristus. Med aposteln Paulus kan de säga:HHM 270.6

  “För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” Gal 6:14.HHM 270.7

  På det sättet lär de känna Gud genom tro och genom en erfarenhetsmässig kunskap. De har prövat Guds ord och blivit övertygade om att det är sant, och att hans löften håller. De har smakat, och vet att Herren är god.HHM 271.1

  Den älskade Johannes ägde en kunskap som han hade fått genom egen erfarenhet. Han kunde vittna:HHM 271.2

  “Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid — om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.” 1 Joh 1:1-3.HHM 271.3

  Så kan vi alla, genom vår egen erfarenhet bekräfta “att Gud är sann”. Joh 3:33. Vi kan vittna om det vi själva har sett och hört och känt av Kristi kraft. Vi kan säga:HHM 271.4

  “Jag behövde hjälp, och jag fann den i Jesus. Varje behov fylldes. Min själs hunger tillfredsställdes. För mig är Bibeln en uppenbarelse av Kristus. Jag tror på Jesus därför att han är en gudomlig Frälsare för mig. Jag tror på Bibeln därför att jag har funnit att den är Guds röst till min själ.”HHM 271.5

  Den som genom personlig erfarenhet har fått kunskap om Gud och hans ord är förberedd att studera naturvetenskap. Det står skrivet om Kristus: “I honom var liv, och livet var människornas ljus.” Joh 1:4. Innan synden kom in i världen var Adam och Eva i Edens lustgård omgivna av ett klart och vackert ljus, Guds ljus. Det ljuset lyste upp allt de kom i närheten av. Det fanns ingenting som kunde fördunkla deras uppfattning om Guds karaktär eller hans skapade verk. Men när de gav efter för frestaren lämnade ljuset dem. När de förlorade sin helighets dräkt förlorade de det ljus som hade lyst upp naturen. De kunde inte längre förstå den rätt. De kunde inte längre se Guds karaktär i hans skapade verk. På samma sätt är det med människan i dag. Av sig själv kan hon inte rätt förstå naturens lärdomar. Om hon inte leds av gudomlig visdom, upphöjer hon naturen och naturlagarna över naturens Gud. Detta är orsaken till att enbart mänskliga vetenskapliga teorier så ofta motsäger den undervisning som finns i Guds ord. Men för den människa som tar emot ljuset från Kristi liv kommer naturen att bli upplyst igen. I ljuset som lyser från korset kan hon tolka naturens undervisning på rätt sätt.HHM 271.6

  Den som har en kunskap om Gud och hans ord genom personlig erfarenhet, har en fast tro på att Bibeln är gudomlig. Han har prövat och sett att Guds ord är sanning, och vet att sanningen aldrig kan motsäga sig själv. Han prövar inte Bibeln med människors vetenskapliga idéer, utan prövar dessa idéer med den ofelbara måttstocken. Han vet att det i sann vetenskap inte kan finnas något som strider mot Guds ords undervisning, och att en rätt förståelse av båda kommer att bevisa att de är i harmoni med varandra, eftersom båda har samma författare. Vad som än motsäger Guds ords vittnesbörd i den så kallade vetenskapliga undervisningen är enbart mänsklig spekulation.HHM 271.7

  För en sådan elev kommer vetenskaplig forskning att öppna vidsträckta områden att begrunda och hämta information ifrån. När han betraktar det som finns i naturen får han en ny förståelse av sanningen. Naturens bok och det skrivna ordet kastar ljus över varandra. Bägge gör att han lär känna Gud bättre genom att de undervisar honom om Guds karaktär och om de lagar han verkar genom.HHM 272.1

  Den erfarenhet psalmisten hade är den erfarenhet vi alla kan få, om vi tar emot Guds ord genom naturen och genom uppenbarelsen. Han säger:HHM 272.2

  “Ty du gläder mig, HERRE, med dina
  gärningar, jag vill jubla över dina händers verk.” Ps 92:5.
  HHM 272.3

  “HERRE, upp i himlen räcker din nåd,
  din trofasthet ända till skyarna.
  Din rättfärdighet är som väldiga berg,
  dina domar som det stora havsdjupet …
  Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!
  Människors barn har sin tillflykt
  under dina vingars skugga …
  Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.
  Ty hos dig är livets källa,
  i ditt ljus ser vi ljus.” Ps 36:6-10.
  HHM 272.4

  “Saliga är de vilkas väg är ostrafflig,
  de som vandrar efter Herrens lag.
  Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt,
  de som av allt hjärta söker honom.” Ps 119:1, 2 (GT-81).
  HHM 272.5

  “Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?
  När han håller sig till ditt ord.” Ps 119:9.
  HHM 272.6

  “Sanningens väg har jag valt,
  dina lagar har jag för ögonen.” Ps 119:30 (GT-81).
  HHM 272.7

  “Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för
  att jag inte skall synda mot dig.” Ps 119:11.
  HHM 272.8

  “I frihet kan jag vandra, ty jag
  fördjupar mig i dina befallningar.” Ps 119:45 (BK).
  HHM 272.9

  “Öppna mina ögon, låt mig
  skåda det underbara i din lag.” Ps 119:18 (BK).
  HHM 272.10

  “Dina vittnesbörd är min glädje,
  de är mina rådgivare.” Ps 119.24.
  HHM 272.11

  “För mig är den lag du förkunnat mer
  värd än mängder av guld och silver.” Ps 119:72 (BK).
  HHM 273.1

  “Vad jag älskar din lag! Jag
  begrundar den dagen lång.” Ps 119:97 (BK).
  HHM 273.2

  “Underbara är dina vittnesbörd,
  därför tar min själ dem i akt.” Ps 119:129.
  HHM 273.3

  “Dina stadgar är lovsånger för
  mig i det hus där jag bor.” Ps 119:54.
  HHM 273.4

  “Ditt ord är mycket rent;
  därför älskar din tjänare det.” Ps 119:140 (KJV).
  HHM 273.5

  “Summan av ditt ord är sanning,
  dina rättfärdiga lagar består för evigt.” Ps 119:160 (BK).
  HHM 273.6

  “Låt mig leva för att prisa dig,
  låt dina lagar vara min hjälp.” Ps 119:175 (BK).
  HHM 273.7

  “Stor frid äger de som har din lag kär,
  och inget finns, som bringar dem på fall.
  Jag väntar efter din frälsning, Herre,
  och jag gör efter dina bud.
  Min själ håller dina vittnesbörd,
  och jag har dem mycket kära.” Ps 119:165-167 (GT-81).
  HHM 273.8

  “När dina ord öppnas, ger de ljus
  och skänker förstånd åt enkla människor.” Ps 119:130.
  HHM 273.9

  “Dina bud gör mig visare än mina fiender,
  ty för evigt är de hos mig.
  Jag är klokare än alla mina lärare,
  ty jag begrundar dina vittnesbörd.
  Jag är förståndigare än de gamla,
  ty jag tar dina befallningar i akt.” Ps 119:98-100.
  HHM 273.10

  “Genom dina befallningar får jag förstånd,
  därför hatar jag alla lögnens vägar.” Ps 119:104.
  HHM 273.11

  “Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel,
  de är mitt hjärtas fröjd.” Ps 119:111.
  HHM 273.12

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents