Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa för hela människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Överseende med andra

  Vi har inte råd att bli upprörda över något verkligt eller inbillat ont som gjorts mot oss. Den fiende vi behöver frukta mest är jaget. Ingen form av ondska har en skadligare inverkan på karaktären än mänsklig vrede som inte är under den helige Andes kontroll. Ingen annan seger vi kan vinna är så värdefull som segern vi vunnit över jaget.HHM 285.1

  Vi bör inte tillåta våra känslor att bli så lätt sårade. Vi bör inte leva för att vakta våra känslor eller vårt rykte, utan för att frälsa människor. När vi blir intresserade av människors frälsning slutar vi med att fästa oss vid de små skiljaktigheter som så ofta uppstår i vårt umgänge med varandra. Oavsett vad andra tänker om oss eller gör mot oss, behöver det inte störa vår enhet med Kristus och vår gemenskap med Anden. “Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud.” 1 Petr 2:20.HHM 285.2

  Ge inte igen. Avlägsna, så långt det är möjligt, allt som kan leda till missförstånd. Undvik allt som har ett sken av ondska. Gör allt som står i din makt att försona dig med andra, utan att ge avkall på principer. “Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.” Matt 5:23,24.HHM 285.3

  Om andra talar otåligt till dig, svara då aldrig i samma anda. Kom ihåg att “ett mjukt svar stillar vrede”. Ords 15:1. Och det ligger en underbar makt i tystnad. Att svara någon som är arg tjänar ibland bara till att reta upp personen ännu mer. Men om du på ett vänligt och tålmodigt sätt bemöter ilska med tystnad, kommer den snabbt att försvinna.HHM 285.4

  När du möter en storm av svidande, kritiserande ord, håll då dina tankar fästa vid Guds ord. Ha ditt sinne och hjärta fyllt med Guds löften. Om du blir illa behandlad eller felaktigt anklagad bör du, i stället för att upprört svara tillbaka, upprepa dessa dyrbara löften för dig själv:HHM 286.1

  “Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.” Rom 12:21.HHM 286.2

  “Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken.” Ps 37:5,6.HHM 286.3

  “Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt.” Luk 12:2.HHM 286.4

  “Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.” Ps 66:12.HHM 286.5

  Vi har så lätt för att söka sympati och uppmuntran hos andra människor i stället för att gå till Jesus. I sin nåd och trofasthet tillåter ofta Gud att vi blir svikna av dem som vi satt vårt hopp till, för att vi skall lära oss hur dåraktigt det är att förlita sig på människor och göra dem till vår styrka. Låt oss ödmjukt och osjälviskt lita helt och fullt på Gud. Han vet om de sorger vi känner i djupet av vår varelse, men som vi inte kan uttrycka. När allt ser mörkt och oförklarligt ut, kom då ihåg Kristi ord: “Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.” Joh 13:7.HHM 286.6

  Studera berättelserna om Josef och Daniel. Herren hindrade inte de män som lade onda planer mot dem, men han sörjde för att allt ledde till något gott för hans tjänare, som mitt i prövningar och konflikter bevarade sin tro och lojalitet.HHM 286.7

  Så länge vi är här i världen kommer vi att möta negativa inflytanden. Vi kommer att möta irritationsmoment som prövar vårt tålamod, men det är genom att möta sådant i en rätt anda som de kristna dygderna utvecklas. Om Kristus bor i oss, kommer vi att vara tålmodiga, vänliga, överseende och glada mitt ibland retlighet och irritationer. Dag efter dag och år efter år kommer vi att segra över jaget, och utveckla ett ädelt hjältemod. Detta är den uppgift vi har fått, men vi kan inte utföra den utan hjälp från Jesus, en fast beslutsamhet, orubblig målmedvetenhet, ständig vaksamhet och oupphörlig bön. Alla har sin egen personliga kamp att utkämpa. Inte ens Gud kan göra våra karaktärer ädla och våra liv användbara, om vi inte samarbetar med honom. De som drar sig undan kampen förlorar den styrka och glädje som segern ger.HHM 286.8

  Vi behöver inte föra vår egen räkenskap över prövningar och svårigheter, bedrövelser och sorger. Allt detta blir nedskrivet i himlens böcker och där kommer man att ta hand om det. Medan vi räknar upp det som är obehagligt, kommer mycket av det som är glädjande att tänka på att trängas ut ur vårt minne, liksom den Guds nåd och godhet som omger oss varje stund, och den kärlek som änglar förundrar sig över: att Gud gav sin son till att dö för oss. Om du som Kristi medarbetare tycker att du haft större bekymmer och prövningar än andra, kom då ihåg att för dig finns en frid som är okänd för dem som skyr dessa bördor. Det finns tröst och glädje i arbetet för Kristus. Låt världen få se att livet med honom inte är ett misslyckande.HHM 286.9

  Om du inte känner dig glad och lätt till sinnes, tala då inte om dina känslor. Kasta ingen skugga över andras liv. En kall, glädjelös religion drar aldrig några människor till Kristus. Den driver dem bort från honom, in i de nät som Satan lagt ut för dem som har gått vilse. I stället för att tänka på det som gör dig missmodig, bör du tänka på den kraft du kan göra anspråk på i Kristi namn. Låt ditt sinne ta fasta på det osynliga. Tänk på de ting som bevisar Guds stora kärlek till dig. Tron kan uthärda prövningar, stå emot frestelser, och hålla modet uppe under besvikelser. Jesus lever som vår försvarare. Allt som han säkrar genom sin medlartjänst är vårt.HHM 287.1

  Tror du inte att Kristus värdesätter dem som lever helt för honom? Tror du inte att han besöker dem som, liksom den älskade Johannes under sin landsförvisning, befinner sig i svåra och påfrestande omständigheter för hans skull? Gud kommer inte att låta någon av sina trogna arbetare bli lämnad ensam, att kämpa en ojämn kamp och bli besegrad. Likt en dyrbar ädelsten, bevarar han alla vars liv är dolt med Kristus i honom. Till var och en av dem säger han: Jag skall “göra dig till en signetring. Ty dig har jag utvalt.” Hagg 2:24.HHM 287.2

  Så tala om Guds löften, tala om Jesu villighet att välsigna. Han glömmer oss inte för ett ögonblick. När vi, trots motbjudande omständigheter, vilar förtröstansfullt i hans kärlek och sluter in oss med honom, kommer känslan av hans närvaro att ge oss en djup, stilla glädje. Kristus sade: “Jag … gör Jintei något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.” Joh 8:28,29.HHM 287.3

  Faderns närvaro omslöt Kristus, och inget hände honom utom det som den eviga kärleken tillät för världens välsignelse. Där hämtade han sin tröst, och det kan vi också göra. Den som är fylld av Kristi Ande förblir i Kristus. Allt som händer honom kommer från Frälsaren, som omger honom med sin närvaro. Inget kan drabba honom utan Herrens tillåtelse. Alla våra lidanden och sorger, alla våra frestelser och prövningar, alla våra grämelser och bedrövelser, all förföljelse och allt umbärande, kort sagt, allting, samverkar till vårt bästa. Alla erfarenheter och omständigheter är redskap i Guds hand till att föra det som är gott till oss.HHM 287.4

  Om vi är medvetna om Guds tålamod med oss kommer vi inte att döma eller anklaga andra. Hur förvånade skulle inte Kristi anhängare ha blivit om de, efter att ha lärt känna honom, skulle ha hört honom säga ett enda anklagande, kritiserande eller otåligt ord. Låt oss aldrig glömma att de som älskar honom bör representera honom genom att vara som han var.HHM 288.1

  “Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.” “Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.” Rom 12:10; 1 Petr 3:9.HHM 288.2

  Herren Jesus kräver att vi skall erkänna varje människas rättigheter. Vi bör ta hänsyn både till människors sociala rättigheter och till deras rättigheter som kristna. Alla bör behandlas hövligt och med finkänslighet, som Guds söner och döttrar.HHM 288.3

  Kristendomen gör män till gentlemän. Kristus var hövlig till och med mot dem som förföljde honom, och hans sanna efterföljare kommer att visa samma sinnelag. Se på Paulus när han ställdes inför makthavare. Hans tal inför Agrippa är ett exempel både på äkta hövlighet och innerlig vältalighet. Evangeliet uppmuntrar inte till den formella hövlighet som är vanlig i världen, utan till den hövlighet som kommer av hjärtat, från verklig vänlighet.HHM 288.4

  Även om vi är ytterst noggranna med att försöka följa de yttre artigheterna i livet, så räcker inte det för att utestänga all irritation, all hård kritik och allt opassande tal. Man kan aldrig visa verklig hövlighet så länge jaget sätts främst. Kärlek måste bo i hjärtat. En sann kristen motiveras till handling genom den djupa kärlek han har i sitt hjärta för sin Mästare. Ut ur denna kärlek till Kristus spirar också fram ett osjälviskt intresse för hans bröder. Kärleken ger sin ägare taktfullhet, finkänslighet och ett behagligt uppträdande. Den får ansiktet att lysa upp och gör rösten mjuk; den förädlar och upphöjer hela människan.HHM 288.5

  Livet består inte främst av stora uppoffringar och underbara bedrifter, utan av små ting. Det är oftast genom de små tingen, som verkar så obetydliga, som mycket gott eller ont kommer in i våra liv. Det är på grund av att vi misslyckas när vi prövas i de små tingen, som vi formar vanor som fördärvar våra karaktärer, och när de större proven kommer är vi oförberedda. Bara genom att handla efter principer i det dagliga livets prövningar, kan vi få kraft att stå fasta och vara trogna i de farligaste och svåraste situationerna.HHM 288.6

  Vi är aldrig ensamma. Vare sig vi har valt honom eller inte, så har vi en följeslagare. Kom ihåg att var du än är, vad du än gör, så är Gud där. Inget av det som blir sagt, gjort eller tänkt kan undgå hans uppmärksamhet. Det finns ett vittne till varje ord du säger och varje handling du utför — en helig, syndhatande Gud. Tänk alltid på det innan du talar eller gör något. Som kristen är du medlem av den kungliga familjen, ett barn till den himmelske Kungen. Säg aldrig något, och gör aldrig något, som kommer att dra skam över “det sköna namn” genom vilket vi är kallade. Jak 2:7.HHM 288.7

  Studera noggrant Jesu guda-mänskliga karaktär och fråga alltid: “Vad skulle Jesus göra om han var i mitt ställe?” Detta borde vara måttstocken för våra handlingar. Umgås inte i onödan med sådana som genom sina idéer skulle försvaga din beslutsamhet att göra rätt, eller fläcka ner ditt samvete. Gör inget bland främlingar, på gatan, på resor eller i hemmet, som kan ha den minsta antydan till något ont. Gör något varje dag för att förbättra, försköna och förädla det liv som Kristus har köpt med sitt eget blod.HHM 289.1

  Handla alltid efter principer och aldrig från impulser. Dämpa din naturliga häftighet med mildhet och ömhet. Ägna dig inte åt lättsinnigt prat eller skämtande. Låt inga opassande vitsar komma från din mun. Inte ens tankarna bör tillåtas att löpa ohejdat. De måste tyglas och underordnas Kristi lydnad. Fäst tankarna vid heliga ting. Då kommer de, genom Kristi nåd, att vara rena och sanna.HHM 289.2

  Vi bör alltid komma ihåg vilken förädlande kraft det ligger i rena tankar. Det enda trygga för alla är att tänka rätt. Som människan tänker, sådan är hon. Förmågan till självbehärskning stärks genom övning. Det som först verkar svårt blir lättare efter ständig upprepning, tills rätta tankar och handlingar blir en vana. Om vi vill, kan vi vända oss bort från allt som är tarvligt och lågt och höja oss till en högre nivå, och bli respekterade av människor och älskade av Gud.HHM 289.3

  Gör det till en vana att tala väl om andra. Tänk på de goda egenskaperna hos dem du är tillsammans med, och se så lite som möjligt på deras fel och brister. När du frestas att klaga över vad någon sagt eller gjort, säg då i stället något gott om den personens liv eller karaktär. Öva dig att vara tacksam. Prisa Gud för hans underbara kärlek, att han sände Kristus för att dö i vårt ställe. Det lönar sig aldrig att tänka på sina bedrövelser. Gud vill att vi skall tänka på hans nåd och ojämförbara kärlek, så att vi inspireras till att prisa honom.HHM 289.4

  Hängivna arbetare har inte tid att vara upptagna med andras fel. Vi har inte råd att leva på det som bara är agnar: andras fel och misslyckanden. Ont tal är en dubbel förbannelse, som faller tyngre på den som talar än på den som lyssnar. Den som sår osämjans och stridighetens frön får skörda dess dödliga frukter i sin egen själ. Själva handlingen att söka efter det onda i andra, utvecklar det onda i dem som söker. Genom att tänka på andras fel förvandlas vi och blir lika dem. Men genom att se på Jesus och tala om hans kärlek och fullkomliga karaktär, förvandlas vi och blir lika honom. Genom att begrunda det höga ideal han har satt upp för oss, kommer vi att lyftas upp till en ren och helig atmosfär, ja, till Guds närhet. När vi håller oss där, utstrålar det ett ljus från oss som lyser på alla som är tillsammans med oss.HHM 289.5

  I stället för att kritisera och fördöma andra bör du säga till dig själv: “Jag måste arbeta på min egen frälsning. Om jag samarbetar med honom som vill frälsa mig, måste jag noggrant vakta på mig själv. Jag måste skaffa undan allt ont från mitt liv. Jag måste övervinna varje fel. Jag måste bli en ny skapelse i Kristus. Då kan jag, i stället för att försvaga dem som kämpar mot det onda, styrka dem genom uppmuntrande ord.” Vi är alltför likgiltiga mot varandra. Alltför ofta glömmer vi att våra medarbetare behöver styrkas och uppmuntras. Försäkra dem om ditt intresse och din sympati. Hjälp dem genom att be för dem, och låt dem få veta att du gör det.HHM 290.1

  Inte alla som bekänner sig arbeta för Kristus är sanna lärjungar. Bland dem som bär hans namn, och som till och med räknas som hans arbetare, finns några som inte representerar honom genom sin karaktär. De styrs inte av hans principer. Dessa personer är ofta orsak till förvirring och missmod bland medarbetare som är mindre erfarna i det kristna livet. Men ingen behöver bli vilseledd. Kristus har gett oss ett fullkomligt exempel. Han ber oss att följa honom.HHM 290.2

  Ända fram till tidens slut kommer det att finnas ogräs bland vetet. När husbondens tjänare, i sin iver för hans ära, frågade om tillstånd att rensa bort ogräset, sade deras herre: “Nej …, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden.” Matt 13:29,30.HHM 290.3

  I sin nåd och långmodighet är Gud fördragsam och tålmodig med de motsträviga, ja, även med de falska. Bland Kristi utvalda apostlar fanns Judas, förrädaren. Skulle vi då bli förvånade och missmodiga om det finns sådana som är falska bland hans arbetare i dag? Om han som läser människors hjärtan hade fördragsamhet med den person som han visste skulle förråda honom, skulle då inte vi ha tålamod med de felande?HHM 290.4

  Och inte alla, även av dem som verkar begå de största felen, är som Judas. Petrus, som var impulsiv, obetänksam och självsäker visade sig ofta i ett långt ofördelaktigare ljus än Judas. Han blev oftare tillrättavisad av Frälsaren. Men tänk vilket liv av tjänande och offervillighet han kom att leva! Vilket vittnesbörd det ger om kraften i Guds nåd! Så långt vi förmår, skall vi vara för andra vad Jesus var för sina lärjungar när han vandrade med dem och samtalade med dem här på jorden.HHM 290.5

  Se dig själv som missionär, först och främst bland dina medarbetare. Det krävs ofta väldigt mycket tid och arbete för att vinna en människa för Kristus. Och när den människan vänder sig bort från synd till rättfärdighet blir det glädje bland änglarna. Tror du att de änglar som vakar över dessa människor tycker om att se hur likgiltigt de blir behandlade av somliga som kallar sig kristna? Om Jesus skulle behandla oss på samma sätt som vi alltför ofta behandlar andra, vem av oss skulle då bli frälst?HHM 290.6

  Kom ihåg att du inte kan läsa hjärtan. Du känner inte till motiven bakom de handlingar som du tycker är felaktiga. Det finns många som inte har fått en god uppfostran. Deras karaktärer är fördärvade, de är hårda och tvära, och tycks göra allting fel. Men Kristi nåd kan förvandla dem. Stöt aldrig bort dem, och gör dem aldrig missmodiga eller förtvivlade genom att säga: “Du har gjort mig besviken, och jag kommer inte att försöka hjälpa dig.” Några få förhastade ord som vi talat under provokation — ord vi tycker att de är förtjänta av — kan skära av det inflytandets band som skulle ha knutit deras hjärtan till våra.HHM 291.1

  Ett konsekvent liv, ett tålmodigt överseende, och ett sinne som inte blir upprört när det provoceras, är alltid det mest avgörande argumentet och den allvarligaste vädjan. Om du har haft möjligheter och förmåner som andra inte har haft, så kom då ihåg det, och var alltid en vis, försiktig och mild lärare.HHM 291.2

  Om du vill att sigillet skall göra ett klart och tydligt avtryck i vaxet, trycker du inte ner det med en häftig och våldsam rörelse, utan du lägger sigillet försiktigt på det mjuka vaxet, och trycker ner det sakta och stadigt tills vaxet har hårdnat. Behandla människors sinnen på samma sätt. Varaktigheten i det kristna inflytandet är hemligheten till dess styrka, och detta är beroende av hur troget du uppenbarar Kristi karaktär. Hjälp dem som har felat genom att berätta om dina erfarenheter för dem. Visa dem hur du, när du hade begått allvarliga fel, blev uppmuntrad och fick nytt hopp genom att dina medarbetare visade tålamod, vänlighet och hjälpsamhet mot dig.HHM 291.3

  Inte förrän i domen kommer du att veta vilken betydelse det har haft att du var vänlig och hänsynsfull mot den ombytlige, den oresonlige och den ovärdige. När vi möter otacksamhet, och när andra förråder heliga förtroenden, blir vi upprörda och vill visa vår avsky och upprördhet. Detta förväntar sig de skyldiga, och de är beredda på det. Men ett vänligt överseende överraskar dem, och väcker ofta deras bättre impulser och får dem att längta efter ett ädlare liv.HHM 291.4

  “Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” Gal 6:1,2.HHM 291.5

  Alla som bekänner sig vara Guds barn bör tänka på att de i sin uppgift som missionärer kommer att möta alla typer av människor. De kommer att möta den förfinade och den råe, den ödmjuke och den stolte, den religiöse och den skeptiske, den välutbildade och den outbildade, den rike och den fattige. Dessa olika människor kan inte bemötas på samma sätt, men alla behöver vänlighet och sympati. Genom att umgås med varandra kan våra sinnen bli polerade och förädlade. Vi är beroende av varandra, och tätt sammanknutna i ett mänsklighetens broderskap.HHM 291.6

  Det är genom socialt umgänge som kristendomen kommer i kontakt med världen. Varje man och kvinna som har tagit emot det gudomliga ljuset, bör låta det ljuset lysa upp den mörka stigen för dem som inte känner till den bättre vägen. Socialt inflytande, helgat genom Kristi Ande, måste tas tillvara och användas för att föra människor till Frälsaren. Kristus får inte gömmas undan i hjärtat som en eftertraktad skatt, helig och ljuvlig, som bara ägaren skall glädja sig åt. Vi bör låta Kristus vara en källa i oss, som väller upp med evigt liv och uppfriskar alla som kommer i kontakt med oss.HHM 292.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents