Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Előszó

  Egy csaknem száz esztendővel ezelőtt írt könyvet tart kezében az olvasó. Szerzője E.G. White, akinek számos munkáját fogadták érdeklődéssel magyar olvasói. A szerző 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Hatalmas terjedelmű munkásságáról már többször megemlékeztünk. Illusztrációként csak néhány számadatot idézünk. Életében 24 kötet könyve jelent meg nyomtatásban, halálakor pedig két újabb könyv kézirata várta a kiadását. Mintegy 4600 folyóiratcikket készített, 200-nál több kisebb füzetecskét írt és ezen kívül még több tízezer oldalnyi más feljegyzés, levél és dokumentum maradt utána. Hatalmas kincsesbánya ez.NK 5.1

  Ez a könyv 1888-ban jelent meg először, azóta közel ötven nyelvre fordították. Annak a nagy sorozatnak a záró könyve ez, amelyet az elmúlt évek során magyar nyelven is megjelentettünk. Ez a sorozat a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltási terv történetét, az üdvösségtörténetet. Ennek a hatalmas, több mint három és fél ezer oldalas sorozatnak ez a könyv volt az iránytűje, hiszen ez készült el a sorozatból először.NK 5.2

  Ez a testes kötet nem egyháztörténeti kézikönyv. Több is annál, meg kevesebb is. Sok klasszikus forrásmunkát idéz. A jegyzetek tanúsága szerint 88 szerzőtől mintegy 400 alkalommal hivatkozik történelmi dokumentumokra, korában jól ismert és megbecsült forrásmunkákra. Ennek ellenére nem végez oknyomozó történelmi kutatást vagy forráskritikai munkát. Nem foglalkozik az egyetemes egyháztörténelem minden ágával vagy lényeges vonulatával. Csak azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az üdvösségtörténet megvalósulásának útját kövesse végig a keresztyénség közel két évezredes történetén át Jeruzsálem pusztulásától a mennyei Jeruzsálem megalapításáig, amikor Isten végképp eltörli a bűnt és minden következményét. Azt a tragikus folyamatot kíséri nyomon ez a könyv, amelynek következtében az emberi közösségeket — benne az egyház közösségét is — tönkretette, megrontotta a bűn.NK 5.3

  Ez a munka — mint minden jó mű — tükrözi azt a kort, amelyben íródott, de túl is mutat rajta. A múlt század nyolcvanas éveinek Amerikája antikatolikus volt. Nem volt ez másként Európában sem. A múlt század második felének római egyháza az 1. vatikáni zsinat, a pápai csalatkozhatatlanság, a babonás Mária-kultuszok egyháza volt, amely szembefordult minden haladó törekvéssel. Ezért ezt az egyházat méltán érte kritika. Ez az oka annak, hogy ebben a könyvben a szerző, kortársaihoz hasonlóan keményen fogalmaz. Ez a kritika viszont soha nem a tisztességesen hivő, egyszerű katolikus emberek elleni türelmetlenségből eredt, hanem a hatalomra törő egyház kíméletlen bírálatát találjuk benne. Éppen ezért hiba lenne ezen a könyvön számon kérni mai keresztyénségünk felekezetközi kapcsolatainak árnyalt, a történelem mozgatóerői által formált valóságát. Ezért meggyőződésünk az — a szerző egész munkásságának ismeretében,— hogy ez a munka nem a felekezeti türelmetlenség dokumentuma, hanem egy prófétikus erejű vitairat az uralomra törő egyház ellen.NK 6.1

  Meggyőződésünk az is, hogy ennek a könyvnek a mai egyház, a mai keresztyénség számára is van mondanivalója. Ma is sokszor kísért bennünket az, hogy a részletek között elvész az egész. Sokszor könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha egységesen, az üdvösségtörténet egészének perspektívájából látnánk az egyház útját. Ehhez segít meggyőződésünk szerint ez a könyv. Ma sem mondhatjuk azt, hogy Isten történelmi ítéleteinek súlya alatt lemondott az egyház az uralkodásról. Ma is él, hol rejtetten, hol pedig nyíltan a nagyconstantinusi egyházmodell, mely Krisztustól, a ránk bízott szolgálattól idegen. E. G. White ez ellen a hatalomra épülő uralkodó egyház ellen emeli fel a szavát — és erre ma is, mi is azt mondjuk — méltán.NK 6.2

  A könyv a h.n. adventista egyház irodalmának klasszikus alkotása. Egyházunkat nemcsak az egész világra kiterjedő egységes szervezet és mindenütt érvényes hitelvi meggyőződés, hanem az egységes prófétai látás is jellemzi. Mivel az adventista próféciaszemléletről egyházon belül és egyházon kívül egyaránt sok téves vélemény él, fontosnak tartjuk ennek a klasszikus munkának a kiadását. Szeretnénk, ha ez is hozzájárulna ahhoz, hogy sok téves és hibás beidegződéstől megszabadulva megerősödne egyházunk tagsága a szolgálatban, melynek nyomán közösségünk léte és szolgálata az egész társadalom számára is hasznossá lenne. Ez a könyv arról győzi meg az olvasót, hogy a keresztyénségnek egyetlen útja van ma is: Krisztus lábnyomába lépve az uralkodás helyett vállalni a szolgálatot, Krisztus engedelmes követését.NK 6.3

  A kiadó köszönetet mond mindazoknak, akik a könyv megjelentetéséért, előkészítéséért fáradoztak. A könyv fordítása az 1888-ban megjelent első kiadás alapján készült, mindössze a 15. fejezet szövegét rövidítettük le a White Alapítvány hozzájárulásával a Német Demokratikus Köztársaságban kiadott szöveg alapján. A rövidítés főként E.G. White által idézett forrásmunkákra vonatkozik és nem csonkítja meg a fejezet mondanivalóját.NK 7.1

  A könyvben idézett bibliai szövegeket Károlyi Gáspár megszokott fordítása szerint idézzük. Ahol ettől eltérünk, ott a Szent István Társulat által 1976-ban kiadott fordítást idézzük. Némi gondot okozott a könyv jegyzetanyagának összeállítása. A jobb áttekinthetőség érdekében a jegyzetapparátusban hivatkozunk az idézetek forrásaira, de itt meghagyjuk az angol forrásmunkákat és azoknak jelölését. A párhuzamos magyar forrásmunkák felkutatása erőnket meghaladó feladat lett volna. Ugyancsak a jegyzetek közé dolgoztuk az angol kiadás függelék anyagát (melyet 1956-ban az E.G. White bizottság revideált), de itt is meghagytuk az angolban közölt jelöléseket. E.G. White egyik fő forrása D'Aubigné egyháztörténeti kézikönyve a XVI. századról. A jegyzetben csak a nevével hivatkozunk erre a műre. Ha viszont D'Aubigné-nak a Kálvin korát tárgyaló munkáját idézi a könyv, a név mögé odaírjuk e hatalmas munka első megjelenésének évszámát is (1863-1878).NK 7.2

  Végül szeretnénk elmondani, hogy a kiadónak az a meggyőződése, hogy egy értékes és érdekes könyvvel gazdagítja ez a munka a magyar vallásos könyvkiadást, ami segíti tisztánlátásunkat és a Krisztustól tanult szolgálatunk vállalását. Legyen áldás az Olvasón!NK 7.3

  A kiadó

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents