Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Dios Gugma

  “Ang Dios gugma” amo ang nakasulat sa tagsa ka nagahumlad nga bukol sang tanan nga Iya ginlalang kag sa tagsa-tagsa ka utbong sang nagatubo nga hilamon. Ang maanyag nga mga pispis nagapagansal sang taliwala sa ila nga masinadyahon nga mga ambahanon, ang mga bulak nga gindu-agan sang mahinalongon sa ila kahimpitan nga nagapaamyon sang hangin, ang mga mataas nga mga kahoy sang kagulangan kaupod sang ila bugana kag malagtung nga kadahunan — tanan nagapanaksihon sang mapinalanggaon nga pinaka Amay nga pag amlig sang aton Dios kag sa kalangkag sa paglipay sa Iya mga kabataan.PKC 2.1

  Ang tinaga sang Dios nagapakilala sang Iya kinaugali. Sa Iya kaugalingon nagapahayag Sia sang Iya walay dulunan nga paghigugma kag kalu-oy. Si Moises nagapangabay, “Kon mahimo ipakita sa akon ang Imo himaya,” ang Ginoo nagsabat, “Paagihon Ko sa Imo atubangan ang bug-os ko nga katahum.” Exodo 33:18,9. Amo ini ang Iya himaya. Ang Ginoo nag-agi sa atubangan ni Moises, kag nagsiling, ‘‘Ako ang Ginoo. Ako amo ang Dios nga maloloy-on kag mainawaon, indi madali mangakig, kag nagapakita sang malig-on nga gugma kag katutum. Naga tuman ako sang akon saad sa mga linibo kag nagapatawad Ako sang mga kalautan, kalainan kag sala.” Exodo 34:6,7. Sia indi madali maakig, mahigugmaon kag maluloy-on, “sanglit nahamuot Sia sa pagkaluoy.. “Jonas 4:2 Miques 7:8.PKC 2.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents