Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panguna
  Kilala Mo Sia?

  Kilaja mo si Jesus, ukon may ihibalo ka nahanungod sa lya? Ining mabakal nga diotay nga tulun-an sinuhat sang isa nga naka kilala kay Jesus subong man sang pila nga nakakiIaIa sa lya sa kasaysayan sang mga katawohan. Sia (babae) nakahangup sang kahulugan sang mga tinaga: ” Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ang mga tawo magkilala sa imo nga Ikaw lamang ang matuodnga Dios kag kay Jesu-Cristo nga imo ginpadala.” Juan 17:3. Sia sa iya kaugalingon ginabaton niya nga saad sa Juan 1:12. “Apang may yara gid man nga nagbaton kag nagto-o sa lya. Cani ini sila ginhatagan sing kinamatarung nga mangin-anak sang Dios tubtub sa ila nga nagatu-o sa lya pangalan.”PKC iii.1

  Sa pagbasa mo sining talaksan ayhan mahaylo ka kaanggid sang kadamuan nga mga tawo sa atubangan ni Cristo. Ayhan matukiban mo si Cristo nga nagatindug sa atubangan mo nga nagapauntay sa lya duha ka butkon, nga nagasiling: “Makapanabat Ako sang imo katapusan nga kinahanglanon, tawhanon ukon kalagnon.”PKC iii.2

  ANG DALAN PADULONG KAy CRISTO,
  nabantala sa kapin sa 135 ka hambal sang tawo. nakabaligya sang kapin sa 50 ka nga mga huad. Ining balhag nagapakilala nga basi amo ang inakadaku nga binalhag sa isang tulun-an nga matino-ohon sa bugos nga kasaysayan. Ang padayon sing pagkakinahanglanon sini nagapakilala sang iya pagkawalay katapusan kag ang pagkamasinakupon sang iya malinaw, matadlong kag walay dagta nga balita.
  Ang Mga Manogbangbantala
  PKC iv.1

  Timaan:Ang mga hinambiton sa balaan nga Kasulatan halin sa Maayong Balita nga Biblia( Hiligaynon) sa pahanungod sang Philippine Bible Society, Manila, Philippines.PKC iv.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents