Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang mga Panumpong

  Si Guillermo Miller wala magpadayon sang iya buluhaton sa wala sing mga mapait nga mga panumpong. Kaangay sa una nga mga Reformador, ang kamatuuran nga iya ginpahayag wala pagbatona sing may kahamuut sang mga lutaw nga mga magtotoon sa religion. Tungud kay ini sila dili makatukud sang ila ginatindugan sa Kasulatan, magadalangup sila sa mga pinalatonlaton sang mga tigulang kag mga pagtolon-an sang tawo. Apang ang pulong sang Dios amo lamang ang pamatuud nga ginbaton sang mga manugwali sang kamatuuran sang ikaduha nga pagkari. “Ang Biblia, kag ang Biblia lamang,” amo ang ila yabi nga mga pulong. Ang kakulang sing kamatuuran nga Bibliahanon sa bahin sang ila mga kasumpong ginadugangan sang mga manug-uligyat kag mga mayubiton. Ang dag-on, ang pilak, kag ang mga kinaadman ginagamit sa pagpakahuya sa sadtong ang ila lamang sayup amo ang ila lamang sayup amo ang ila pagpaabut sa daku nga kalipay sang pagbalik sang ila Ginoo, kag nagatilinguha sa pagkabuhi sing balaan nga pangabuhi, kag paglaygay sa iban sa pag-aman sa Iya pagpahayag.AP 263.1

  Ang amay sang tanan nga kalautan nagatinguha sa pagbalabag dili lamang sang patubas sang balita sang ikaduha nga pagkari, kondi sa paglaglag sa manugbalita mismo. Si Miller nagbutang sang kamatuuran sang Kasulatan sa mga tagiposoon sang iya manugpamati, sabdongon sila sa ila mga sala kag tublagou ang ila pagkabusug sa ila kaugalingon kag, ang iya maathag kag matalum nga mga pulong nagpatubu sang ila dumut. Ang mga pamatok ginpahayag sang mga kabahin sang iglesia sa iya balita, nagpaisug sa mga manubu nga klase sang mga tawo sa paghimo sing labi pa kalaut sang sa mga miembro sa iglesia; kag ang mga kaaway sing makaisa nagpuut sa pagpatay sa iya kon maggowa sia sa duug nga gintiponan. Apang ang mga balaan nga mga manugtunda nagalamud sa kadam-an, kag isa sini sa ila sa dagway sang isa ka tawo, nagdakup sang butkon sining alagad sang Ginoo kag pagowaon sia sa nagakaakig nga panong. Ang iya buluhaton wala pa matapus, kag si Satanas kag ang iya mga sumulonod dinaug sa ila mga tuyo.AP 263.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents