Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Langitnon nga Sanktuaryo

  Ibalik ta liwan sa tolon-an sang Hebreinhon, ang manugpangita sang kamatuuran makita nga ang pagpadayon sang ikaduba okon sanktuaryo sang bag-ong katipan, ginapahanungdan sa mga pulong nga nasambit na: “Kag, sa pagkamatuud, ang nahauna nga katipan may mga solondan man sang panimbahon kag ang iya simbahan sini nga kalibutan.” Kag ang paggamit sang pulong “man” nagapahayag nga ang magsusulat nakasambit anay sini nga sanktuaryo. Kon balikon naton ang pamuno sang dinasunan nga kapitolo, mabasahan naton, “Apang ang kabilogan sang kinasiling amo: Nga kita may amo nga Pinakamataas nga Saserdote nga naglingkod sa too sang lingkoran sang pagkahari sa mga langit; manughikot sang lugar nga labing balaan kag sang matuud nga puluy-an, nga ginbugsok sang Ginoo, kag indi sang tawo.” Heb. 8: 1, 2.AP 283.2

  Diri pinakita ang sanktuaryo sang bag-ong katipan. Ang sanktuaryo sang nahauna nga katipan ginpatindug lang sang tawo; ining ikaduba pinatindug sang Ginoo, dili sang tawo. Sa sadto nga sanktuaryo ang dutan-on nga mga saserdote naghiwat sang ila mga pag-alagdan; sa sining ikaduba, si Kristo nga aton Pinakamataas nga saserdote, nagaalagad sa too sang Dios. Ang isa ka sanktuaryo diri sa duta anay, ang isa didto sa langit.AP 283.3

  Labut pa, ang tabernakulo nga ginpatindug ni Moises ginhimo sunu sa huwaran. Ang Ginoo nagmandu sa iya, “suno sa tanan nga ginpahayag ko sa imo, kon sayoron ang huwaran sang Puluy-an kag ang huwaran sang tanan niya nga mga gamit, pagahimoon mo sing subung sini.” Kag sa liwan ang sugo ginhatag, “Tuluk ka kag himoa suno sang huwaran nila, nga ginpakita sa imo sa bukid.” Exod. 25:9, 40. Kag mabasa pagid naton nga ang nahauna nga tabernakulo “isa ka dagway nga sa dag-on nga karon, nga sa amo ginahalad ang mga dulot kag mga halad man;” nga ang iya mga balaan nga duug amo “ang dagway sang mga butang nga langitnon,” nga ang mga pari nga nagahatag sing mga halad suno sa kasugoan, nagaalagad “nga sa dagway kag landong sang mga butang nga langitnon,” kag nga si “Kristo wala magsulud sa lugar nga balaan gid, nga ginhimo sang mga kamut, nga isa ka larawan sang matuud, kondi nga sa langit gid, sa pagpahayag niya karon, tungud sa aton, sa atubangan sang Dios.” Heb. 9:9, 23; 8:5; 9:24.AP 283.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents