Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Diutay nga Sungay

  Ang pinasahi nga buhat nga magapakilala sini nga sapat, kag sang iya mga larawan, amo ang paglapas sang mga kasugoan sang Dios. Si Daniel nagsiling, nahanungud sang diutay nga sungay, okon ang papanhon, “magahunahuna sia sa pagliwan sang mga dag-on kag sang kasugoan.” Daniel 7:25. Kag si San Pablo nagtawag sa amo man nga gahum nga “tawo sang sala,” nga magapakaibabaw sang iya kaugalingon sa ibabaw sang Dios. Ang isa ka tagna nagapaathag sa isa. Bangud lamang sa pagbaylo sang sugo sang Dios nga ang papanhon makapakaibabaw sang iya kaugalingon sa ibabaw sang Dios; ang bisan sin-o nga magbantay sing mahibaloanon sang nabaylohan nga kasugoan nagahatag sing mataas nga pagtahud sa sina nga gahum nga amo ang nagbaylo. Ang amo nga buhat sa pagkamatinumanon sa kasugoan papanhon manginpat-in sang pagkamasinolondon sa papa sa baylo sang sa Dios.AP 316.1

  Ang papanhon nagtinguha sa pagliwan sang sugo sang Dios. Ang ikaduha nga sugo nga naga lumili sang pagsimba sa mga larawan, ginkuha gikan sa kasugoan, kag ang ikap-at ka sugo nabaylohan sa bagay nga naghatag sia sing gahum sa pagbantay sang nahauna nga adlaw sa baylo sang ikapito nga adlaw subung nga adlaw nga Inugpaliuway. Apang ang Romano Catolico nagpamilit, subung nga isa ka katarungan sa pagbiya sang ikaduha nga sugo, nga dili sia kinahanglan, tungud kay nalakip na sia sa nahauna kag ila man kono ginahatag ang sugo suno sa gusto sang Dios nga ipahangup sa tawo. Ini dili amo ang pagbaylo nga gintagna sang manalagna. Ang hungud, inanay nga pagbaylo ginpahayag: “Magahunahuna sia sa pagliwan sang mga dag-on kag sang kasugoan.” Ang pagbaylo nga ginhimo sa ikap-at. ka sugo nagatuman sing sibo sini nga tagna. Sa sini ang isa lamang ka kagamhanan nga ila ginapasandigan amo ang iya sang ig-lesia. Diri ang gahum papanhon nagapakaibabaw sing dayag sang iya kaugalingon sa ibabaw sang Dios.AP 316.2

  Sang makilala sing pinasahi ang mga sumilimba sa Dios bangud sa ila pagtuman sang ikap-at ka sugo, — tungud kay ini amo ang tandaan sang Iya gahum sa pagpanuga, kag saksi sang Iya pag-angkon sang pagtahod kag pagsimba sang mga tawo, —ang mga sumilimba sa sapat nga mapintas ma-kilala bangud sa ila mga pagtinguha sa pagbungkag sang handumanan sang Manunuga, agud mabayaw ang sugo sang Roma.AP 317.1

  Tungud sa Domingo nga ang papanhon nagbayaw sang iya binugal nga pag-angkon;*Tan-awa ang Apendice. kag ang iya nahauna nga pagdangup sa gahum sang estado amo ang pagpamilit sa pagpabantay sang Domingo subung nga “adlaw sang Ginoo.” Apang ang Biblia nagatudlo sa ikapito nga adlaw, kag dili sa nahauna, subung nga adlaw sang Ginoo. Ang ikap-at ka sugo nagasiling, “Ang ikapito ka adlaw amo ang adlaw nga inugpahuway (Sabado) kay Jehoba.” Kag bangud sa kay manalagna'ng Isaias ang Ginoo nagtawag sa iya, “adlaw sang akon pagkabalaan.” Isaias 58: 13.AP 317.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents