Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Si Kristo sa Atubangan sang Amay

  Gintulok ko sa palanan-awon sa kagab-ihon, kag yari karon, sa ibabaw sang mga panganud sang langit nagkari ang isa nga subung sang isa ka Anak sang Tawo, kag nag-abut tubtub sa Tigulang sang mga adlaw, kag gindala Sia sa atubangan Niya. Kag ginhatag sa iya ang kagamhanan, kag ang himaya, kag ang ginharian; kag ang tanan nga mga banwa, mga katawohan, kag ang mga pamulong, magaalalagad sa iya. Ang iya pagkagahum, pagkagahum nga walay katapusan, nga indi mangin-umalagi, kag ang iya ginliarian among ginliarian nga indi malaglag.” Daniel 7: 13, 14.AP 335.2

  Ang pagkari ni Kristo nga ginasaysay diri dili amo ang iya pagkari sa duta. Nagkadto Sia sa Tingulang sang mga adlaw sa langit sa pagbaton sing kagamhanan, kag himava, kag isa ka ginliarian, nga igahatag sa iya sa katapusan sang Iya Imluhaton subung nga isa ka mananabang. Amo ini nga pagkari, kag dili ang Iya ikaduha nga pagkari sa sini nga duta, ang gintagna sa mga tagna nga mahanabu sa katapusan sang 2300 ka mga adlaw o sang tuig 1844. Nga ginatambungan sang langitnon nga mga manugtunda, ang aton labing Pinakamataas nga Saserdote nagsulud sa duug nga balaan sang labing balaan, kag didto nagpahayag sa atubangan sang Dios, sa pagsulud sa katpusan nga buhat sang Iya pag-alagdan tungud sa tawo,— sa pagbuhat sang buluhaton sa paghukum sa pag-usisa kag sa paghimo sing katumbasan sa sadtong tanan nga na kit-an nga mga takus sang Iya ikaayo.AP 335.3

  Sa landong nga pag-alagdan sa duta, lamang yadtong mga nagkaladto sa atubangan sang Dios nga nagapalanuad kag nagahilinulsul sang ila mga sala, kag bangud sa dugo sang halad sa sala, ginpasaylo sa sanktuaryo, ini sila amo ang may bahin sa pag-alagdan sa adlaw sang pagpanumbas. Busa sa da-ku nga adlaw sang katapusan nga pag-usisa kag pagtumbas, ang mga buhat lamang nga pagatalupangdon amo yadtong iya sang mga nagpakasumulunod sa Dios. Ang paghukum sa mga malaut isa ka lain nga buluhaton, kag makanabu sa olihi nga dag-on. “Pagasuguran ang paghukum sa balay sang Dios; kag kon anay sa aton, ano ang katapusan sadtong mga wala sing pagtoo sa Maayong balita sang Dios?” 1 Pedro 4: 17.AP 335.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents