Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Katapusan nga Pagtapat

  Kon matakup na ang buluhaton sa paghukum sa pag-usisa, ang kaolihian sang tanan matapatan ugaling nga sa kabuhi okon sa kamatayon. Ang dag-on sa pagtilaw matapus sing malip-ot lang nga dag-on sa wala pa ang pagpahayag sang Ginoo sa gal-um sang mga langit. Si Kristo sa mga bugna, nga nagatamud sing una sa sina nga panag-on, nagsiling: “Ang dimatarung, magdimatarung pa; kag ang mahigku, magmahigku pa, kag ang matarung, magmatarung pa; kag ang balaan magbalaan pa; yari karon, nga nagakari ako sing madali kag ang akon balus kaupod nakon sa paghatag sa tagsa-tagsa siling sang iya binuhatan.” Bugna 22:11, 13.AP 346.1

  Ang mga matarung kag ang mga malauton magakabuhi pa sa duta sa ila mamalatyon nga kahimtangan, —ang mga tawo magakaon kag magainum, magatanum kag magahimo sing mga balay, ang tanan walay kalibutan nga ang katapusan kag ang dili maliwan nga pagtapat mamitlang na sa sanktuaryo sa ibabaw. Sa wala pa ang anaw, sang makasulud na si Noe sa arka gintakpan sang Dios sia, kag ang mga dili diosnon, ang mayubiton sa sagowa, apang sa sulud sang pito ka mga adlaw ang mga tawo, nga wala makahibalo nga ang ila palaabuton nalig-on na, nagpinadayon sa ila dili matinatapon, mahigugmaon sang kalipay nga pangabuhi, kag yagotaon ang paaman sang manug-abut nga paghukum. “Mangin amo man,” ang siling sang Manluluwas, “Ini ang pagkari sang Anak sang tawo.” Mateo 21:39. Sing mahinay, nga dili mahibaloan subung sang isa ka makawat sa kagab-ihon, ang manugtapat nga oras magaabut nga magapat-in sang palaabuton sang tagsatagsa ka tawo, ang katapusan nga pagkuha sang kalooy nga ginatanyag sa makasasala nga mga tawo.AP 346.2

  “Ngani, magpululaw kamo, ... basi kon mag-abut sa hinali, kag makit-an kamo nga nagakalatolog.” Markos 13:35, 35. Katalagman ang kahimtangan sadtong magpakataka sa ila pagbantay, kag magliso sa mga pagbuyok sang kalibutan. Sang ang isa ka tawo nga komersiante nalatum sang handum sa pagpangita sing pilak, sang nagapinatuyang ang mga mahigugmaon sang mga kalipayan, sang nagakaayo ang mga inanak nga babae sang dayaw sang ila mga puni,—sa amo ayhan nga oras ang hukum sang bug-os nga duta magamitlang sang sentensia, “Ikaw natimbang na sa timbangan, kag nakita ka nga mamag-an.” Daniel 5:27.AP 347.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents