Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tuyo ni Satanas

  Ang tuyo ni Satanas sa sining katapusan nga pagpakigsumpong batok sa mga tinawo sang Dios kaangay man gihapon sa sadtong iya gingamit sa pagsugod sang dakung inaway sa langit. Magapakita sia nga nagatinguha sia sa pagpauswag sang pagkalig-on sang langitnon nga pagbulut-an, apang sing tago iya nga ginahimo ang tanan nga paagi sa pagdula sa iya. Kag ang amo gid nga buluhaton nga iya ginatinguhaan sa pagtuman, iya ginapatungud sa mga masinulondon nga mga manugtunda.AP 457.2

  Ang Dios wala gid nagapilit sa kabubut-on okon sang konsiensia; apang amo ini ang iya ni Satanas gihapon paagi sa pagpatuman—agud nga iya masakup yadtong dili niya madayaan sa liwan nga paagi—piliton niya bangud sa pagpintas. Bangud sa pagpahadluk okon sa pilit tinguhaan niya ang paggahum sa konsiensia, kag sa pagpatahud sa ila sa iya. Agud sa pagdangat sini, magapanghikot sia sa mga mangagahum sa religion kag sa estado, pahimoon sila sang mga tawohanon nga mga kasugoan batok sa sugo sang Dios.AP 457.3

  Sang magasikway ang iglesia protestante sang masinaw, kag mga katarungan gikan sa kasulatan sa pag-apin sang sugo sang Dios, magahandum sila sa pagpahipus sa sadtong ang ila pagtoo dili nila mapabulag sa Biblia. Bisan nga piyongon nila ang ila mga mata sa kamatuuran, sa karon nagabaton sila sang dalanon nga magadul-ong sa pagpanghingabut sa sadtong may matarung sa pagdumili sa paghimo sang gi-nahimo sang iban nga kalibutan nga Kristohanon, nga nagapakabalaan sang adlaw nga inugpahuway sang papa.AP 458.1

  Ang mga halangdon sa iglesia kag sa estado magatingub sa paghamham, sa pagbuyok, okon sa pagpilit sa tanan nga mga tawo sa pagpadungug sang Domingo. Ang kulang nga gahum gikan sa langit ila nga pagatabonan sang mga manlulupig nga mga sugo. Ang manugdunot nga politica magalaglag sang gugma sa katarungan kag pagtalupangud sang kamatuuran; kag bisan pa sa hilway nga America, ang mga gumalahum kag mga magbubuhat sang mga kasugoan, agud nga pagkahamut-an sila sang kadam-an, magasunod sa ginapangayo sang kalabanan nga isa ka sugo sa pagpakabalaan sang Domingo. Ang kahilwayan sa konsiensia, nga nagbili sing daku nga pag-antus, dili na pagatahoron. Sa kagamu nga palaabuton sing madali, makita naton ang katumanan sang sinsilyo nga mga pulong sang manalagna, “Ang dragon napun-an sang kaakig batok sa babae, kag nagkadto sa pagbalantay sang mga sugo sang Dios, kag may ila sang pagpapakig-away batok sa nabilin niya nga kaliwatan, nga nagamatuud ni Jesus.” Bugna 12:17.AP 458.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents